Natječaj za prijem u radni odnos

Zagreb, 4. ožujka 2015.

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

 

NATJEČAJ

– za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž):

1. doktora medicine specijalista maksilofacijalne kirurgije
u Klinici za tumore 1 izvršitelj,

2. doktora medicine specijalista pedijatrije
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice 3 izvršitelja,

3. doktora medicine specijalista radiologije u Kliničkom zavodu
za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju 1 izvršitelj,

4. prvostupnika sestrinstva
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice 5 izvršitelja,

5. prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu 1 izvršitelj,

6. prvostupnika fizioterapije
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice 2 izvršitelja,

7. prvostupnika primaljstva u Klinici za ženske bolesti
i porodništvo 2 izvršitelja,

8. primalje u Klinici za ženske bolesti i porodništvo 1 izvršitelj,

9. medicinske sestre/tehničara SSS
u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice 13 izvršitelja.

Uvjeti:

Ad 1.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz maksilofacijalne kirurgije
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 2.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz pedijatrije
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 3.
– VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, uvjerenja za samostalni rad i domovnice.

Ad 4.
– VŠS, završena viša škola za medicinske sestre / završen stručni studij za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 5.
– VŠS, završena viša škola / završen stručni studij za prvostupnike medicinsko – laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 6.
– VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen stručni studij fizioterapije, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz molbu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i domovnice, potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu.

Ad 7.
– SSS, završen Stučni studij Primaljstvo, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 8.
– SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Ad 9.
– SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis, preslike: svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu i domovnice.

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – playground.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – playground.kbcsm.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.