Odluka izabranom kandidatu za stručno osposobljavanje po natječaju od 2.12.2014. – spec.ing.sig.i zaštite

zaštita na radu