Poziv na razgovore po natječaju od 14.1.2015. – magistar farmacije

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb, 11. ožujka 2015.

P O Z I V

na razgovor za radno mjesto magistra farmacije po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 14. siječnja 2015. godine

Razgovori će se održati u ponedjeljak 16. ožujka 2015. u 12,00 sati u Zbornici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

1 Baljak Katarina
2 Batur Silvija
3 Benić Ankica
4 Boras Ana
5 Drča Marija
6 Džakula Petra
7 Glumac Maja
8 Javor Eugen
9 Koričan Stela
10 Medak Zrinka
11 Mihlin Željka
12 Mrkšić Milica
13 Petrić Zvonimir
14 Šikić Ivana
15 Škrabec Marina
16 Škribulja Marija
17 Vukšić Katarina