Dani otvorenih vrata u KBC Sestre milosrdnice

Dani otvorenih vrata za kognitivne poremećaje održat će se u Klinici za neurologiju – Ambulanta za demencije, a namijenjeni su bolesnicima s kognitivnim smetnjama i članovima njihovih obitelji:

– 4. studenog 2015. godine od 11-14 sati

– 11. studenog 2015. godine od 11-14 sati

– 2. prosinca 2015. godine od 11-14 sati

– 16. prosinca 2015. godine od 11-14 sati.

U sklopu Dana otvorenih vrata vršit će se specijalistički pregledi uz kognitivnu procjenu (testiranja) i planiranje dijagnostičke obrade na Klinici za neurologiju, kognitivni “screening” bolesnika s blagim kognitivnim poremećajima kao predstadij demencije, savjetovanje bolesnika i skrbnika (individualno i grupno) o terapiji. Pravodobno otkrivanje demencije i rano započinjanje adekvatne terapije omogućuje usporavanje kognitivnog propadanja, a time i bolju kvalitetu života bolesnika i obitelji, te odgađanje institucionalizacije bolesnika.

 

  1. Dani otvorenih vrata rodilišta održat će se u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – Rodilište, u slijedećim terminima:

 – 2. studenog – 6. studenog 2015. godine od 14-15 sati

– 30. studenog – 4. prosinca 2015. godine od 14-15 sati.

U navedenim terminima trudnice s pratnjom mogu pod vodstvom liječnika i primalja razgledati rodilište i dobiti sve potrebne informacije.

 

  1. Dani otvorenih vrata za pregled dojki održat će se u Klinici za tumore, a namijenjeni su ženama koje nisu obuhvaćene preventivnim pregledima, u slijedećim terminima:

   – 2. studenog – 6. studenog 2015. godine od 14-16 sati  – po 15 žena dnevno.

Cilj dana otvorenih vrata za pregled dojki je prevencija zloćudnih tumora, te otkrivanje drugih bolesnih stanja dojke, kao i edukacija žena o potrebitosti pregleda već u ranijoj životnoj dobi. Liječnici Klinike za tumore na lokaciji Ilica 197, obavljat će preglede i konzultacije, te mamografiju ili UZV dojki.

 

Dani otvorenih vrata za pregled štitnjače održat će se u Klinici za tumore u slijedećim terminima:

– 2. studenog – 6. studenog 2015. godine od 14-16 sati  – po 10 osoba dnevno.

Liječnici Klinike za tumore na lokaciji Ilica 197, obavljat će kliničke preglede, te UZV štitnjače.