Rezultati testiranja i poziv na razgovor za administratora u Službi kadrovskih poslova na natječaju od 16. listopada 2015.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Zagreb, Vinogradska cesta 29

Zagreb, 23. studenoga 2015.

P O Z I V

Svi kandidati koji su dana 19. studenog 2015. pristupili testiranju za primitak na radno mjesto administratora u Službi kadrovskih poslova  objavljenom na natječaju od 16. listopada 2015. pozivaju se na razgovor.

Razgovor će se održati u srijedu 25. studenog 2015. u 9 sati, u sobi broj 10, prizemlje upravne zgrade KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Rezultati testiranja

Redni broj Prezime Ime Ukupno
1 Dašić Jelena 37,6
2 Vandero-Humljan Snježana 37,2
3 Osmanović Leila 28
4 Fleger Maja 27,2
5 Rakiđija Cvijeta 15,5
6 Les Demeter Enea 15,3
7 Lanović Irena 15,1
8 Augustin Draženka 13,6
9 Šerkić Alen 10,9
10 Žarko Vesna 4,9