Klinika za tumore – važne obavijesti za onkološke pacijente o radu klinike tijekom izvanredne situacije infekcije COVID-2019 (SARS-COV-2)

Obavijest za pacijente koji su naručeni u polikliniku, dnevnu bolnicu kao i za pacijente koji su naručeni na bolničko liječenje te za pacijente koji su ostvarili kontakt sa osobama koje su boravile vam granica RH možete pronaći na sljedećoj poveznici: KBCSM Klinika za tumore – upute