Koronavirus (COVID-19) – informativne brošure za bolesnike koji boluju od upalnih bolesti crijeva i kronične bolesti jetre

S obzirom na sveukupni utjecaj trenutne COVID-19 pandemije na život bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva, bolesnika s kroničnim bolestima jetre, članova njihovih obitelji kao i nadležnih liječnika obiteljske medicine djelatnici Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju su za Vas pripremili više informativnih brošura koje možete preuzeti na poveznici. Na istoj poveznici se nalazi i anonimni on-line upitnik o utjecaju COVID-19 infekcije na kvalitetu života i liječenje bolesnika s upalnim bolestima crijeva kojega ljubazno molimo da ispunite.

 

Link na upitnik:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgMXn8H-RfpXcvSLTocYkMSYA0ATWT_G4uIRcdN1N0FEF3gA/viewform?usp=sf_link

Link na brošure:

http://playground.kbcsm.hr/za-pacijente/upute-o-prehrani-pacijenata-oboljelih-od-kardiovaskularnih-bolesti/bolesti/bolesti-probavnoga-sustava-i-jetre/