Poziv na testiranje za inž.rtg. u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju – natječaj 22.5.2020.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

P O Z I V

na pismeno testiranje

svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 22. svibnja 2020. godine za slijedeće radno mjesto:

– prvostupnika radiološke tehnologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Testiranje će se održati u srijedu 17. lipnja 2020. godine u 9,00 sati u Multimedijskom centru Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29.

Molimo ponijeti sa sobom zaštitnu masku.

Molimo ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Na testiranje su pozvani slijedeći kandidati:

1. B. Edna
2. Č. Jurica
3. E. S. Margarita
4. G. Matea
5. H. Sanja
6. K. Danijel
7. K. Petra
8. L. Ana
9. Lj. Lucija
10. M. Ana
11. M. Jela
12. P. Antonija
13. P. Luka
14. P. Doroteja
15. P. Lucija
16. R. Igor
17. R. Snježana
18. S. Antonia
19. Š. Matej
20. Š. Katarina
21. Š. Igor
22. V. Dominik
23. Ž. Krunoslav