Poliklinika i dnevna bolnica

KARDIOLOŠKA POLIKLINIKA –  tel. 01 37 87 951
Radno vrijeme: 08 – 16 sati

Dokumenti potrebni za obavljanje specijalističkih pregleda i pretraga:
– osobna iskaznica
– zdravstvena iskaznica
– iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko ste korisnik)
– iskaznica dobrovoljnog ili privatnog osiguranja (ukoliko ste korisnik)
– uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite (liječnika opće prakse)