Klinika za kirurgiju

POVIJEST KLINIKE

Kirurški odjel samostalno djeluje od godine 1885., u sklopu bolnice Sestara Milosrdnica. Osnivač odjela bio je prof. dr. Teodor Wickerhauser, ujedno i jedan od utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 1895.god., u operacijskom protokolu zapisano je 486 većih operativnih zahvata, od čega 49 laparatomija i 1000 manjih zahvata. U liječničkom vijesniku iz 1915. god., je zapisano:”Njegovo je djelo razvoj bolnice milosrdnih sestara u Zagrebu, koja je od malenog zavoda postala najveći u našoj domovini, njegovi su učenici kano liječnici na čelu većine bolnica u hrvatskoj pokrajini”. Početkom 1.sv. rata, dr. Wicherhauser postaje primarni kirurg Bolnice Crvenog križa, a na njegovo mjesto 1924.god., dolazi dr. Miroslav Čačković. Dr. Čačković unaprijeđuje medicinsku nastavu, razvija praktičnu kirurgiju i znanstveni rad. Bio je urednik “Liječničkog vjesnika”. Napisao je 63 znanstvene rasprave i 80 manjih publikacija. 1971. godine, Kirurški odjel postaje Kirurška klinika Stomatološkog fakulteta. 1984. godine, Kirurška klinika postaje Klinikom Medicinskog fakulteta u Zagrebu s dva profesora i dva docenta u dopunskom radnom odnosu. Nakon toga, kirurgija se nekoliko puta proširuje i nadograđuje.

 

KLINIKA ZA KIRURGIJU DANAS

Danas klinika za kirurgiju broji 100 stacionarnih postelja i 10 postelja za potrebe dnevne bolnice.

Na klinici se zbrinjavaju bolesnici i ozlijeđenici grada Zagreba i zagrebačke županije ali i svi potrebiti bolesnici RH.

U 7 dobro opremljenih operacijskih dvorana, godišnje se izvede oko 5000 operacijskih zahvata. Klinika se sastoji od 2 Zavoda , 6 stacionarnih odjela, Poliklinike i dnevne bolnice, Odjela Operacijski blok i sterilizacije. U podrumskom prostoru nalazi se moderno opremljena multimedijska dvorana kapaciteta 60 mjesta, koja služi za svakodnevne stručne sastanke liječnika i sestara. Osim svakodnevnih radnih sastanaka, prostor se koristi za nastavu studenata i različite edukativne tečajeve i simpozije. Prostor je povezan sa operacijskim dvoranama te je moguće pratiti operacije i komunicirati neposredno s operaterom. U prizemlju klinike nalazi se kabinet vještina kapaciteta 15 sjedećih mjesta, koji također služi za edukacijske potrebe usvajanja manualnih vještina liječničke i  sestrinske prakse. U podrumskom prostoru nalazi se kancelarija klinike u kojoj djeluje 8 administrativnih djelatnica. Svakodnevno brinu o evidenciji brojnog stanja bolesnika, ispisima, fakturama i arhivi dokumentacije.

Na Klinici je zaposleno 30 liječnika specijalista. Od toga, 16 subspecijalista….4 profesora….

Liječnici Klinike surađuju s kirurškim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Nosioci su znanstvenih projekata. Svojim znanstvenim i stručnim radovima sudjeluju na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijima.

Zdravstvenu njegu provodi 137 medicinskih sestara.

 

ORGANIZACIJA Klinike za kirurgiju:

 • ZAVOD ZA KIRURGIJU PROBAVNOG TRAKTA
  • Odjel kirurgije gornjeg probavnog trakta
  • Odjel kirurgije donjeg probavnog trakta
 • ZAVOD ZA OPĆU I ONKOLOŠKU KIRURGIJU
  • Odjel onkološke kirurgije
  • Odjel za torakoabdominalnu kirurgiju
  • Odjel traumatologije i politraume
  • Odjel vaskularne kirurgije
  • Odjel Operacijski blok
  • Poliklinika i dnevna bolnica
  • Sterilizacija

 

Klinika ima mogućnost apartmanskog smještaja u jednokrevetnim apartmanima A i B kategorije. Apartmani su opremljeni digitalnim bolesničkim krevetom, priključkom za internet, sefom, hladnjakom, TV-om, klimom, sanitarnim čvorom i prostorom za dnevni odmor. Dogovor za apartmanski smještaj kod glavnih sestara odjela.

Cijena apartmana A kategorije: 625 kn/ danu,

Cijena apartmana B kategorije: 500 kn/ danu