Odjel operacijski blok

Lokacija:
2. kat kirurgije, desno

 

Voditelj odjela:
Prof. dr. sc. Mario Zovak

 

Glavna sestra:
Jasna Miličević, bacc. med. tech.

 

Odjel Operacijski blok, sastoji se od 7 operacijskih dvorana. 5 dvorana nalazi se na drugom katu kirurgije, a dvije dvorane u prizemlju, u sklopu Poliklinike.
Tijekom 24 sata, u operacijskom bloku izvede se oko 25 elektivnih i hitnih operacija i  40 malih kirurških zahvata.

Opremljenost: U svim operacijskim dvoranama moguće je raditi sa električnim, ultrazvučnim, laserskim, perfuzijskim, Rtg i elektroničnim uređajima. Od 5 operacijskih dvorana, tri su univerzalne, jedna je dvorana specijalno opremljena za traumatološke operacije, a jedna je suvremena EndoAlpha integrirana dvorana.
Najmodernija EndoAlpha integrirana dvorana, služi za endoskopske zahvate, pruža maksimalan komfor, ergonomičnost i funkcionalnost tijekom izvođenja endoskopskih zahvata.
Osim u EndoAlpha dvorani, endoskopski zahvati izvode se i u ostalim dvoranama koje su opremljene mobilnim kompletima endoskopskih uređaja.

 

Najmodernije i učinkovito izvođenje zahvata, omogućuju suvremeni uređaji i oprema:

 • Sonopet – kavitacijsko ultrazvučni aspirator kojim kirurg precizno odvaja strukture u jetrenom parenhimu.
 • Rand Performer HT – najmoderniji uređaj za hipotermičku kemoterapiju (HIPEC).
 • NeoV 1470 laserskim uređajem, izvode se ablacije perianalne fistule, skleroterapija hemoroida i endovenozna ablacija vena.
 • Thunderbeat – ultrazvučni instrument u kombinaciji s bipolarnom elektrokoagulacijom
 • Ligasure i Caiman – kirurški aparati za prepariranje i zavarivanje tkiva i krvnih žila
 • Ultracision – ultrazvučni kirurški uređaj za disekciju i/ili koagulaciju
 • Sonicision – bežični ultrazvučni disekcijski i koagulacijski uređaj
 • A.C. (Vacuum Assisted Closure) je uređaj namijenjen za liječenje otvorenih kroničnih i akutnih rana

 

Operacijski zahvati izvode se po kirurškom algoritmu i po hitnosti:

 • Neposredno – trenutni: zahvati koji se izvode zajedno s reanimacijom bolesnika. Odluka o operaciji donosi se u nekoliko minuta (rupture aorte, traumatske ozljede abdomena i toraksa, otvoreni prijelomi s velikim neurovaskularnim oštećenjima)
 • Hitni zahvati kod teškog zdravstvenog stanja (perforacija, otvoreni prijelom, kritična ishemija organa)
 • Ubrzani zahvati: rana intervencija kod upala i mogućeg pogoršanja zdravstvenog stanja
 • Redovni, elektivni, unaprijed planirani operacijski zahvati

 

Operacijski zahvati

ENDOSKOPSKI ZAHVATI 

 • dijagnostički i staging zahvati
 • hernioplastike
 • apendektomija, kolecistektomija, koledokotomija
 • resekcija želuca
 • kirurško liječenje Chronove bolesti na tankom crijevu (segmentalne resekcije, ileostomije)
 • resekcije tankog crijeva, resekcije sigme i visoke anteriorne resekcije
 • hemikolektomije, kolektomije sa ileorektalnom anastomozom
 • abdominoperinealna ekstripacija rektuma
 • kirurško liječenje ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti na debelom crijevu (kolektomija sa ileorektalnom anastomozom, proktokolektomija sa terminalnom ileostomijom, proktokolektomija sa ileo pouch- analnom anastomozom)
 • resekcije pankreasa
 • adrenalektomije, splenektomije
 • VATS zahvati – staging, biopsija, pleurodeza, pleurektomija, ekscizija bula, metastazektomija, segmentektomija I lobektomija pluća

 

 

ABDOMINALNI KIRURŠKI ZAHVATI 

 • Napredno liječenje onkoloških bolesti s uznapredovalim abdominalnim tumorima – citoreduktivna kirurgija koja uključuje multiorganske resekcije, omentektomiju, peritonektomiju i hipotermičku intraperitonejsku kemoterapiju (CRS i HIPEC)
 • Operacije želuca i dvanaesnika (polipektomije, gastrektomije, gastrostomije, duodenotomije, hemigastrektomije, subtotalne resekcije, totalne gastrektomije)
 • Operacije tankog crijeva (polipektomije, resekcije divertikula, enterotomije, ileostomije, resekcije tankog crijeva, kirurško liječenje Chronove bolesti tankog crijeva, kirurško liječenje fistula
 • Operacije debelog crijeva (polipektomije, hemikolektomije, kolektomije sa ileorektalnom anastomozom, resekcije sigme i visoke anteriorne resekcije, abdominoperianalna ekstripacija rektuma, proktokolektomija, kirurško liječenje ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti debelog crijeva
 • Operacije anorektalnog kanala: fistulotomije, fistulektomije, lateralna sfinkterotomija, Milligen- Morgenova operacija hemoroida, laserska ablacija fistule, skleroterapija hemoroida
 • Kirurško liječenje inkontinencije, rektovaginalnih fistula, prolaps rektuma, suženje analnog kanala, levatoroplastika, sfinkteroplastika, suspenzija i fiksacija rektuma
 • Operacije jetre ( cistektomija, metastazektomija, lijeva bočna segmentektomija, lijeva lobektomija, lijeva medijalna segmentektomija, desna lobektomija, proširena desna lobektomija, transtrisegmentektomija)
 • Operacije bilijarnog sustava
 • Operacije gušterače (vanjska i unutarnja drenaža, tumorektomija, distalna pankreatektomija, subtotalna pankreatektomija,totalna pankreatektomija, pankreatikoduodenektomija po Whiplleu, poštedna resekcija glave gušterače s prezervacijom duodenuma i Roux-en-y premoštenjem
 • Operacije nadbubrežne žlijezde, slezene, hernioplastike

 

 TORAKALNI KIRURŠKI ZAHVATI 

 • Operacije stijenke prsnog koša
 • Operacije medijastinuma( tumori, ciste, retrosternalna struma)
 • Kirurško liječenje perikardijalnog izljeva
 • Kirurško liječenje GERB-a i hijatalne hernie
 • Operacije pluća, pleure, jednjaka i kardije

 

TRAUMATOLOŠKI ZAHVATI  

 • Kirurško liječenje uganuća i išćašenja zgloba
 • Repozicija i rekonstrukcija zglobne čahure, ligamenata i okolnog tkiva
 • Kirurško liječenje rupture Ahilove tetive, artrodeze, osteotomije
 • Kirurško liječenje AO- metodom prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice, ručnog zgloba, šake, prstiju, zdjelice, acetabuluma, bedrene kosti, ivera, potkoljenice i stopala
 • Kirurško liječenje prijeloma vanjskim fiksatorom
 • Ugradnja parcijalne i totalne proteze kuka

Za traumatološke zahvate koristi se specijalni instrumentarij i implantacijski materijal od čelika, titana i karbona. Primjenjuje se: humeralni čavao, gama čavao, proksimalni femoralni čavao, tibijalni čavao, kanulirani vijci za nadlakticu i bedrenu kost, titanske i karbonske zaključavajuće ploče.

 

VASKULARNI ZAHVATI

 • Inverzijska i everzijska karotidna endarterektomija
 • Aneurizme abdominalne aorte i perifernih arterija sintetskim ili autolognim graftom
 • okluzijske bolesti arterija premoštenjem sintetskim ili autolognim graftom
 • akutne ishemije (embolektomija, trombektomija, angioplastika, premoštenje, endarterektomija, patch plastika)
 • endoskopsko liječenje aneurizme torakalne i abdominalne aorte (TEVAR I EVAR)
 • kirurško liječenje Kompartment sindroma – fasciotomije
 • amputacije, dezartikulacije
 • kirurško liječenje varikoznih vena ( laserska ablacija VSM i VSP), safenektomija i

ablacija varikozioteta

 • formiranje A-V fistule

 

ZAHVATI PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE KIRURGIJE 

 • Operacije tumora kože (ekscizije, radikalne ekscizije s disekcijom ili bez disekcije regionalnih limfnih čvorova)
 • Operacije dojke (biopsija, ekscizija, kvadrantektomija, mastektomija s poštedom kože i mamile, jednostavna mastektomija, modificirana radikalna mastektomija, rekonstrukcija dojke sa silikonskim implantatom, primjenom lokalnog mišićno-kožnog režnja ili primjenom slobodnog režnja
 • Operacije šake, mišića, tetiva, fascija
 • Autotransplantacija kože
 • Rekonstrukcijski zahvati

 

EKSPLANTACIJSKI ZAHVATI 

Eksplantacija podrazumijeva uzimanje organa i tkiva donora. Godišnje se izvede oko 20 eksplantacija. Specijalni timovi za eksplantaciju dolaze iz Europe ili Hrvatske.

Operacijska sestra i tehničar su eksplantacijski prateći tim. Njihova zadaća je: priprema bolesnika, priprema operacijske dvorane, potrebnog materijala i uređaja, te briga o nesmetanom radu tima koji izvodi eksplantacijski zahvat.

 

 

SESTRINSTVO KIRURŠKE OPERACIJE

U jedinici Operacijski blok, zaposlene su 24 sestre instrumentarke i 6 medicinskih tehničara. Kirurška sestra instrumentarka i tehničar u operaciji imaju znanja perioperacijske zdravstvene njege, anatomije, fiziologije, kirurgije, tehnika instrumentiranja, komunikacijskih vještina, profesionalnog etičkog kodeksa, profesionalnih propisa i zakona te politike i smjernica ustanove. Redoviti su sudionici sestrinskih kongresa i simpozija. Članovi su Hrvatskog društva operacijskih sestara i aktivni predavači na stručnim skupovima društva.

 

TIMSKI RAD

Udruženi, s ciljem uspješnog liječenja bolesnika, pri operacijskom zahvatu sudjeluju:

 • Kirurški tim na čelu s glavnim operaterom, te kirurzi asistenti, operacijska sestra (glavna i pomoćna), operacijski tehničar
 • Anesteziološki tim – anesteziolog i anesteziološki tehničar

 

Timovi rade prema funkcionalnim podjelama i svatko je odgovoran za svoju domenu. Dobrom komunikacijom i profesionalnim angažmanom osiguravamo najbolje standarde kirurške liječničke i sestrinske prakse kao i sigurnost za naše bolesnike.

 

Kontakt telefon operacijske sale:            01/ 3787 425