Odjel za torakalnu i abdominalnu kirurgiju

Lokacija Odjela:
prizemlje Klinike za kirurgiju

 
v.d. voditelja Odjela:
Ivan Suić, dr.med., specijalist opće kirurgije sa užom specijalizacijom  torakalne kirurgije
email: ivan.suic@kbcsm.hr

 
Odjelni liječnici: 
dr.sci. Borki Vučetić, spec. opći kirurg sa užom specijalizacijom torakalne kirurgije
Amir Ibukić, spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije
Marijan Romić, spec. opći kirurg
Viktor Kalamar, specijalizant torakalne kirurgije

 
Glavna sestra Odjela:
Nada Herco, bacc. med. tech.                                                                   

  

Stručna djelatnost

 

Odjel je dio Zavoda za opću i onkološku kirurgiju. Bolesnicima je na raspolaganju 12 postelja, odnosno 6 dobro opremljenih bolesničkih soba.

Na odjelu je stalno  zaposleno 4 specijalista kirurga, 1 specijalizant torakalne kirurgije , 10 medicinskih sestara te 2 pomoćne djelatnice.

U radu na odjelu  također sudjeluju i educiraju se, prema programu specijalističkog usavršavanja, specijalizanti naše Klinike za kirurgiju, ali i iz drugih zdravstvenih  ustanova.

Mjesečno se na odjelu u prosjeku zbrine 50 – ak  bolesnika, regrutiranih kroz specijalističke ambulante, odnosno u okviru hitne službe. Kazuistika odjela je vrlo raznolika i široka. Klasičnim ili videoasistiranim, minimalno invazivnim pristupom izvodimo gotovo sve, pa i one najsloženije, operacijske zahvate iz domene torakalne, opće i abdominalne kirurgije.

Liječnici odjela provode kontinuiranu izobrazbu te stručno usavršavanje u zemlji i inozemstvu.

Medicinske sestre Odjela torakalne kirurgije svakodnevno provode zdravstvenu njegu bolesnika te specifične postupke vezane za zbrinjavanje torakalnog bolesnika. Odjel je nastavna baza za učenike Medicinske škole – Vinogradska, Škole za primalje i Zdravstvenog Veleučilišta. Medicinske sestre odjela su aktivni predavači na sestrinskim kongresima i simpozijima. Permanentnom edukacijom i stručnim usavršavanjem prate napredak u medicini i struci, te specifična znanja primjenjuju u svakodnevnom radu – na dobrobit bolesnika.

Medicinske sestre

Kristina Batur, med. tech.
Manda Herceg, med. tech.
Zdravka Hubak, med. tech.
Vinka Soldo, med. tech.
Višnja Vrdoljak, med. tech.
Barica Kordić, med. tech.
Božica Starman, med. tech.
Ana Opačak, bacc. med. tech.

 

Liječnici Odjela uključeni su u rad specijalističkih ambulanti:
Ambulanta za bolesti dojke: četvrtak, 10-16 sati, dr. sc. Borki Vučetić
Torakalna ambulanta: ponedjeljak, 8 – 10 sati, dr. Ivan Suić
Torakalna ambulanta: srijeda: 9 – 10 sati, dr. sc. Borki Vučetić

Kontakt Odjela za torakalnu kirurgiju: 
01 3787 404