Odjel za traumatologiju i politraumu klinike za kirurgiju

 

Lokacija odjela: 1. kat, desno

Voditelj Odjela: prof.dr.sc. Aljoša Matejčić, dr.med., specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije i uže specijalnosti traumatologije

Odjelni liječnici :                                                                                       
Ivica Mihovil, dr.med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti traumatologije.
Mladen Tomljenović, dr. med., specijalist opće kirurgije
Tomislav Kuna, dr. med., specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti traumatologije
Mihaela Marković, dr.med., specijalist opće kirurgije na specijalizaciji iz uže specijalnosti traumatologije

Glavna sestra:
Vesna Bonča, bacc. med. tech.

 

Stručna djelatnost

Trauma lokomotornog sustava oduvijek je predmet kirurškog liječenja u ovoj ustanovi.  Prof.dr.sc. T. Wickerhauser, 1899.god., opisuje slučaj obostranog iščašenja kukova s prijelomom bedrene kosti koji je uspješno izliječen i bez tada dostupnog RTG.

Bivši voditelj Odjela za traumatologiju Klinike za kirurgiju ove bolnice prof.dr.sc. B. Smiljanić objavio je udžbenik: „Traumatologija“ u izdanju Školske knjige, Zagreb 1994. Prof. Smiljanić autor je opće priznate osteosinteze ivera košarastom pločicom.

Sadašnji voditelj Odjela za traumatologiju i politraumu Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice je prof.dr.sc. A. Matejčić. Autor je udžbenika „Kirurgija za stomatologe“ ŠK Zagreb 2002. i koautor udžbenika „Kirurgija“ Ljevak Zagreb 2007 , „Kirurgija“ ZVU Zagreb 2017.

Na Odjelu za traumatologiju i politraumu Klinike za kirurgiju KBCSM zaposleno je 16 djelatnika. Od toga je 5 liječnika i 11 medicinskih sestara i tehničara.

Odjel za traumatologiju raspolaže s dvadeset kirurških postelja i jednim apartmanom. Godišnje zbrinjavamo oko 1000 hitnih bolesnika i ozljeđenika s naglaskom na zbrinjavanje prijeloma starije životne dobi uslijed osteoporoze i komorbiditeta. Rekonstrukcijski zahvati kod kompliciranih prijeloma zbrinjavaju se timski u suradnji s vaskularnim i plastičnim kirurzima. Posebno je zahtjevno liječenje politraumatiziranih pacijenta nakon otpusta iz Jedinice intenzivnog liječenja. Ovi bolesnici zahtjevaju timski pristup različitih specijalnosti koje osiguravamo na odjelu. Svim bolesnicima omogućena je svakodnevna rana postoperacijska fizikalna terapija na odjelu.

Medicinske sestre i tehničari

Kristina Majer, bacc. med. tech.
Stanka Popović, med. tech.
Petra Maksić, med. tech., student na ZVU
Stana Ćosić, med. tech., student na ZVU
Petra Šimunković, med. tech., student na ZVU
Natalija Cavor, bacc. med. tech.
Mihaela Jambrek, med. tech.
Đurđica Janton, bacc. med. tech.
Mario Šlibar, med. tech.
Mario Vasilj, med. tech.

Raspored rada traumatološke ambulante

Utorak      8 – 15 sati      Mladen Tomljenović dr. med. spec. opći kirurg
Mihaela Marković dr. med. spec. opći kirurg

Srijeda    10 – 15 sati      prof.dr.sc. Aljoša Matejčić dr.med. spec.opće kirurgije,  ortopedije i
traumatologije i uže specijalnosti traumatologije

Četvrtak    8 – 15 sati    Mihovil Ivica dr. med. spec. opće kirurgije i uže specijalnosti traumatologije
Tomislav Kuna dr. med. spec. opće kirurgije i uže specijalnosti iz    traumatologije

 

Kontakt telefoni odjela:  01 3787 377,   01 3787 669

Kontakt telefon traumatološke ambulante:
Voditelj Odjela za traumatologiju i politraumu: e- mail: aljosa.matejcic@kbcsm.hr