Ured predstojnika Klinike za kirurgiju

Lokacija:
Prizemlje Klinike za kirurgiju

Predstojnik Klinike za kirurgiju:
Prof. dr. sc. Mario Zovak, specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije i subspecijalist kirurške onkologije.
Izvanredni profesor Stomatološkog i naslovni docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesor v. š. Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
email: mario.zovak@kbcsm.hr

 
Glavna sestra Klinike za kirurgiju:
Elzika Radić, dipl. med. tech.
email – 1: elzika.radic@gmail.com
email – 2: elzika.radic@kbcsm.hr

Tel: 01 3787 344      099 3787428

 
Tajnica predstojnika Klinike za kirurgiju:
Ivana Petrić, mag.educ.phil.
Mail: ivana.petric@kbcsm.hr
Mob: 099 3787 340
VPN: 5589

Radno vrijeme Ureda Predstojnika : 8-15 h.

Za sve informacije preporučamo kontaktirati tajnicu na tel:   01 3787 322