Odjel kirurgije donjeg probavnog trakta

Lokacija: 2. kat Klinike za kirurgiju

 

Voditelj Odjela:

prof. dr. sc. Dujo Kovačević, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

 

Odjelni liječnici:            

prof. dr. sc. Dujo Kovačević, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

mr.sci. Hrvoje Hochstadter, dr.med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Elizabet Glavan, dr. med., specijalistica opće kirurgije

El Tanany Fathy, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Jurica Gršić, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalizant abdominalne kirurgije

 

Glavna sestra:

Diana Ćorluka, bacc. med. tech.

  

Stručna djelatnost

Primarna djelatnost Odjela kirurgije donjeg probavnog trakta je abdominalna kirurgija s posebnim osvrtom na koloproktološku kirurgiju. Kao posebnost treba naglasiti da se na odjelu rade sve laparoskopske resekcije kolona i rektuma uključujući i laparoskopsku proktokolektomiju s ilealnim spremnikom, kirurgija upalnih bolesti crijeva i kirurgija zatajenja crijeva, te kirurgija dna zdjelice.

Na odjelu radi 5 liječnika kirurga te 11 medicinskih sestara i tehničara i 3 pomoćne djelatnice.

Odjel kirurgije donjeg probavnog trakta ima 19 bolesničkih kreveta razmještenih u 10 soba. Dvije sobe su jednokrevetni apartmani s vlastitom kupaonicom.

Odjelne sestre, tehničari i pomoćni radnici

Odjelne sestre i tehničari:

Mirna Bošnir, bacc. med. tech.

Silvija Lovrić, med. tech

Ivančica Mataušić, bacc. med. tech.

Ante Pandža, bacc. med. tech.

Jelica Pavlović, med. tech.

Ivana Pugar, med. tech.

Matko Raguž, med. tech.

Suzana Rapić, med. tech.

Ana Ribić, med. tech.

Ljubica Sok, med. tech.

 

Pomoćne djelatnice:

Kukić Zora, Jurkin Štefica, Tolić Anđa

Ljubica Sok, med. tech.

 

Radno vrijeme ambulanti

prof. dr. sc. Kovačević Dujo, dr. med. – Koloproktološka ambulanta srijedom od 08 – 12h

mr.sci. Hochstadter Hrvoje, dr.med. – Koloproktološka ambulanta četvrtkom od 08 – 16h

Glavan Elizabet, dr. med. – Koloproktološka ambulanta ponedjeljkom od 08 – 16h

Tanany El Fathy, dr. med. – Ambulanta digestivne kirurgije četvrtkom od 10 – 16h

Gršić Jurica, dr. med. – Koloproktološka ambulanta petkom od 12 – 16h

U Ambulanti digestivne kirurgije, moguće je četvrtkom naručiti se na analnu manometriju koju obavlja prof. Kovačević.

 

Kontakt broj odjela:

01/3787 261,         01/ 3787 402

e-mail voditelja Odjela: dujo.kovacevic@gmail.com