Nastavna djelatnost

U Klinici za neurokirurgiju se izvodi opsežan nastavni i stručni program, i to na nekoliko razina sa studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, dok liječnici Klinike sudjeluju i u nastavi koja je organizirana u drugim suradnim fakultetima i visokim učilištima.

Dodiplomska nastava:

 1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim:

Od 2006. godine do 2013. godine sudjelovao je u izvođenju predavanja, vježbi i seminara u izbornom predmetu: Mogućnosti endoskopske kirurgije (voditelj prof.dr.sc. Mate Majerović).

 1. postaje docent u kumulativnom radnom odnosu, za područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija na katedri za kirurgiju.

 

 1. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu:

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

Od školske godine 1997./98. obavljao nastavu u kolegiju Anatomija. Sadašnje zvanje u predmetu je profesor visoke škole u trajnom zvanju.

Od 02.rujna 2016. Dekan je Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

 

Doc.dr.sc. Boris Božić, prof.v.š.

Od 2008. sudjeluje u nastavi kao predavač u predmetu Osnove neuroznanosti, a od 2014. je profesor visoke škole u u predmetu Anatomija i Osnove neuroznanosti.

 

Doc.dr.sc. Tomislav Sajko, prof.v.š.

Od 2008. viši predavač: Katedra za anatomiju, Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu, od 2015. izvanredni je profesor Katedre za anatomiju Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.

 

 1. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

Od 2008. godine do 2013. godine bio je voditelj izbornog predmeta Prometni traumatizam.

 

Prof.dr.sc. Vili Beroš

U razdoblju od 1989. do 2005. godine sudjelovao je u održavanju vježbi i redovitoj nastavi sa studentima pri kolegiju Opća i ratna kirurgija.

 

 1. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof.dr.sc.Vili Beroš

Od 2008. naslovni docent u dodiplomskoj nastavi, voditelj predmeta  „Neurokirurški pristupi oštećenjima središnjeg živčanog sustava“, od 2012. godine izvanredni professor.

 

Doc.dr.sc. Tomislav Sajko

Od 2016. naslovni docent, grana Biomedicina, polje Kliničke medicinske znanosti u dodiplomskoj nastavi, voditelj predmeta: „Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava”.

 

 1. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Doc.dr.sc. Boris Božić, prof.v.š.

Od 2007. godine sudjeluje u nastavi  predmeta  Biomehanika kao  povremeni predavač te od 2012. godine na predmetu Gerontokineziologija.

Od 2014. naslovni docent na Kolegiju Gerontokineziologija i Biomehanika te sudjeluje u nastavi doktorskog studija na nekoliko kolegija.

 

 1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim

Od 2006. osmišljava, sudjeluje i organizira nastavu, kao voditelj kolegija Neurokirurgija, u vidu izvođenja predavanja, vježbi i seminara na katedri Kirurgija II.

 

 1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim

Od 2002. godine sudjeluje u nastavi neurokirurgije pri katedri Kirurgija II, od 2007.godine voditelj je predmeta Uvod u medicinsko vještačenje.

 

Dr.sc. Vatroslav Čerina, viši asistent na predmetu Kirurgija – neurokirurgija pri Medicinskom fakultetu u Mostaru.

 

 1. Veleučilište Velika Gorica – Studij očne optike

Dario Josip Živković, dr.med. sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Osnove anatomije i fiziologije.

 

Dr.sc. Vatroslav Čerina, sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Anatomija i fiziologija oka.

 

Doc.dr.sc. Boris Božić sudjeluje u nastavi u okviru predmeta Anatomija i fiziologija oka, od 2011. godine profesor je visoke škole u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, grana anatomija.

 

Dr.sc. Marta Borić, sudjeluje kao predavač u okviru predmeta Osnove anatomije i fiziologije.

 

Poslijediplomska nastava:

 1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim

 1. i 2004. predavač na poslijediplomskom tečaju 1. kategorije: Novije spoznaje u terapiji epilepsije, Hitna i intenzivna medicina, od 2010.godine docent u kumulativnom odnosu za područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija.

 

Doc.dr.sc. Boris Božić, prof.v.š.

Od 2002. do 2007. godine sudjeluje u nastavi iz kolegija fizikalna medicina i rehabilitacija na stručnom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 

Doc. dr. sc. Tomislav Sajko, suvoditelj izbornog predmeta „Kirurško liječenje tumora hipofize na doktorskom poslijediplomskom studiju”.

 

 1. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru:

Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

Od 2007. godine sudjeluje u nastavi kolegija Uvod u medicinsko vještačenje, gdje je voditelj nastave.

 

 1. Farmacetsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr.sc. Marina Zmajević-Schonwald

Od 2015. sudjeluje kao predavač u seminarskoj nastavi poslijediplomskog doktorskog studija iz kolegija „Biokemijski biljezi – od istraživanja do kliničke primjene”.

 

Edukacija specijalizanata iz neurokirurgije i drugih struka:

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice trenutno specijalizantski staž obavljaju specijalizanti: dr. Darko Stipić, dr. Ante Subašić (od 2010.), dr. Marinko Kovačević i dr. Ilijana Šumonja (od 2012.), dr. Domagoj Gajski i dr. Filip Vrban (od 2015.).

Uz praktični rad u poliklinici, odjelima i operacijskim dvoranama redovito se održavaju stručna predavanja u biblioteci Klinike, koja pripremaju specijalizanti i specijalisti Klinike. Također postoji trajna stručna suradnja Klinike s drugim klinikama/zavodima u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, od kojih treba istaknuti suradnju s Klinikom za neurologiju, Kliničkim zavodom za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Kliničkim zavodom za patologiju, Centrom za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti, Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zavodom za anesteziologiju i dr.

Referentni centar za cerebrovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, koji djeluje pri Klinici za neurokirurgiju ima stalnu suradnju s Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, koji djeluje pri Klinici za neurologiju. Iz te zajedničke suradnje proizašle su i Preporuke za zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom.

Ističemo i stalnu suradnju liječnika Klinike za neurokirurgiju s liječnicima Centra za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti, pod vodstvom prof.dr.sc. Milana Vrkljana, kroz jednotjedne stručne sastanke, prije i poslijeoperacijsko praćenje bolesnika oboljelih od tumora hipofize i kroz zajedničko publiciranje rezultata liječenja.

Također ističemo i suradnju s Klinikom za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, pod vodstvom prof.dr.sc. Vladimira Bedekovića, kroz stručne sastanke te zajedničku suradnju u operacijskom liječenju bolesnika s patološkim procesima glave i vrata, te njihovo zajedničko prije i poslijeoperacijsko praćenje.

Uz neurokirurške specijalizante, u Klinici se educiraju i specijalizanti drugih srodnih struka, prema programu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

Specijalizantski staž iz neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju provodili su specijalizanti iz drugih ustanova iz Republike Hrvatske, kao i iz drugih susjednih država, i to: dr. Rade Škarica (za bolnicu u Zadru), dr. Ivan Martinović (za bolnicu u Mostaru, BiH), dr. Talat Gjinoli i dr. Lulzim Agai (za bolnicu u Prištini, Kosovo) i dr. Nermin Halkić (za bolnicu u Bihaću, BiH) te dr. Hassan Zakaria Sabri Al Qoud iz Jordana (privatna specijalizacija),  dr. Nenad Kudelić (za bolnicu u Varaždinu), dr. Hrvoje Krpina (za bolnicu u Zadru), te dr. Goran Lakičević (za bolnicu u Mostaru). U Klinici je dodatno usavršavanje iz neurokirurgije proveo dr. Elshani Besnik iz Prištine krajem 2005. i početkom 2006. godine. Na Klinici su također dio edukacije proveli i dr. Duje Vukas, dr. Zlatko Kolić, dr. Vlatko Ledenko, dr. Kčira-Fideršek i dr. Mirko Lapčić. Od listopada 2011. godine u Klinici specijalizira dr. Ozren Vidak (za bolnicu u Puli), te od 2012. godine dr. Ivan Koprek, a od 2016. godine dr. Marko Petrić (za bolnicu u Varaždinu).

Trajna izobrazba:

Od samog početka rada liječnici Zavoda/Klinike za neurokirurgiju, sami ili u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizirali su tečajeve trajne izobrazbe liječnika namijenjene, ne samo neurokirurzima, već i liječnicima opće prakse, neurolozima, fizijatrima, radiolozima, pedijatrima, općim kirurzima i drugima, i to:

 

 1. LASENA I i II – Prvi seminari o upotrebi lasera u neurokirurgiji – 1988 i 1989..
 2. Prvi tečaj trajne izobrazbe liječnika iz kirurgije cerebrovaskularnih bolesti «Vaskularne bolesti središnjeg živčanog sustava i njihovo liječenje» – 1988. godine.
 3. Prvi i drugi tečaj o perkutanoj diskektomiji – 1989. i 1990. godine.
 4. Prvi tečaj iz dječje neurokirurgije – «Multidisciplinarni pristup i suvremeni principi liječenja neurokirurških bolesti u djece» – 1990. godine.
 5. Treći tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Hernijacija lumbalnog diska – postupnik liječenja» – 2000. godine.
 6. Četvrti tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Cervikobrahijalni sindrom – suvremeni principi dijagnostike i liječenja» – 2002. godine.
 7. Peti tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Hernijacija lumbalnog diska – postupnik liječenja II» – 2003. godine.
 8. Šesti tečaj trajne izobrazbe liječnika iz spinalne kirurgije «Degenerativne bolesti vratne i slabinske kralježnice – mogućnosti liječenja» – 2005. godine
 9. Četiri tečaja trajnog usavršavanja liječnika u organizaciji Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ: „Prognoza i ishod križobolje – medicina temeljena na dokazima“ – 2007. godine; „Vratobolja – od uzroka do rehabilitacije“ – 2008. godine; „Tečaj o mikrodijalizi” – 2009. godine, „Smjernice u kirurškom liječenju bolesti lumbosakralne kralješnice“ – 2011. godine.
 10. Peti kongres Hrvatskog neurokirurškog društva i Kongresnog udruženja američkih neurokirurga godine u Dubrovniku.
 11. „Prolaktinomi- medikamentozno ili kirurško liječenje, znanstveni simpozij HAZU, 2009. godine
 12. Sedmi do dvanaesti tečaj trajnog usavršavanja liječnika iz spinalne kirurgije od 2006. do 2010. godine prve kategorije
 13. „Minimalno invazivna kirurgija kralježnice”, simpozij 2010. godine.
 14. Šesti kongres Hrvatskoga neurokirurškog društva i Slovenskog neurokirurškog društva 2010. godine u Opatiji.
 15. Simpozij Novosti i perspektive u vertebrologiji, KBCSM, 19. listopada 2010.
 16. Simpozij „Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost“, HAZU 2010. godine.
 17. Simpozij „Neuspjeh kirurških postupaka na slabinskoj kralješnici – uzroci i rješenja“, KBCSM, Hrvatska, 2012.
 18. Simpozij „Nedostatci minimalno invazivne kirurgije kralješnice“, HAZU, 2014.
 19. Simpozij i radionica s live prijenosom operacije 1st SeENS ENDOSCOPIC PITUITARY SURGERY WORKSHOP, Klinika za neurokirurgiju, KBC Sestre milosrdnice, 2014.
 20. Simpozij: „Tumori kralježnice“, HAZU, 2015.
 21. Simpozij: „Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije”, HAZU, 2015.
 22. Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Minimalno invazivne metode u liječenju degenerativnih bolesti slabinske kralješnice – Postupnik dijagnostike i izbora metode liječenja“ uz live prijenos operacija koji se održava svake godine od 2014.
 23. Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije: “Suvremeni principi liječenja kraniocerebralne ozljede –  Postupnik zbrinjavanja politraumatiziranog bolesnika s dominantnom kraniocerebralnom ozljedom” koji se održava svake godine od 2014.

Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije : “Postupnik dijagnostike i liječenja spontanih intrakranijalnih krvarenja” uz live prijenos neurokirurškog i endovaskularnog liječenja intrakranijalnih aneurizmi koji se održava od 2016. godine.