Stručna djelatnost

Operacijske dvorane Klinike za neurokirurgiju su opremljene modernom neurokirurškom opremom, a njezini liječnici su osposobljeni za izvođenje svih vrsta neurokirurških operacija, uključujući i operacije koje nije moguće izvesti u svim neurokirurškim ustanovama u Hrvatskoj, počevši od područja cerebrovaskularne kirurgije (operacije aneurizmi, AV malformacija, angioma) preko operacija tumora lubanjske osnovice te tumora u elokventnim zonama mozga, tumora hipofize do novijih metoda minimalno invazivne kirurgije kralješnice te stabilizacijskih operacija kralješnice.

Od 1999. godine liječenje neurotraumatiziranih bolesnika izvodi se prema tzv. numeričkim standardima, primjenom “Evidence Based Medicine” postupka. Tako je Klinika za neurokirurgiju jedina u Hrvatskoj priznata od strane Brain Trauma Foundation (New York City, U.S.A.) kao “Center of Excelence” u zbrinjavanju bolesnika s teškom ozljedom mozga. Naime, u Klinici se koristi jedinstveni način monitoriranja moždanog metabolizma u bolesnika s neurotraumom upotrebom najsuvremenije opreme u tom znanstvenom području (“neurotrend”). Taj postupak poslije su u svoj rad uvele i druge neurokirurške ustanove u Hrvatskoj u kojima se liječe bolesnici s ozljedama mozga.

Sredinom 2000. godine u suradnji s neurokirurzima iz SAD-a, uveden je operacijski postupak mikroneurokirurške cervikalne diskektomije prednjim pristupom u liječenju degenerativnih bolesti vratne kralješnice.

Krajem 2000. nakon dugotrajnog uspješnog rada na području cerebrovaskularne kirurgije Klinika je postala Referentni centar za cerebrovaskularne bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, čiji je voditelj centra danas prof.dr.sc. Krešimir Rotim.

Početkom 2003. godine, u suradnji s kolegama iz Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju uvedeni su endovaskularni embolizacijski postupci u bolesnika s aneurizmama ili AV malformacijama. Prvi postupak embolizacije izveo je gost iz Francuske prof.dr. Alain Tournade te je tom prilikom održao i stručno predavanje za sve hrvatske neurokirurge.

Također su uvedeni novi operacijski postupci tijekom operacija aneurizmi krvnih žila mozga u neurokiruršku praksu Klinike, od kojih ističemo slijedeće:

 • korištenje ultrazvučne sonde kojom se prati protok krvi u krvnim žilama mozga distalno od apliciranog klipa kako bi se utvrdilo da li je klip doveo do eventualnog suženja krvne žile mozga
 • korištenje yellow 560 nm fluorescirajućeg kontrastnog sredstva uz pomoć kojeg se mikroskopski vizualizira protok u ograncima krvnih žila i izostanak punjenja same aneurizme
 • praćenje evociranih somatosenzornih potencijala prilikom operacija aneurizmi ACM

U području kirurgije tumora hipofize Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ima također dugu i uspješnu tradiciju. Osobita unaprjeđenja postignuta su zahvaljujući multidisciplinarnom radu s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti. Tumori hipofize u velikoj većini operiraju se endoskopskim transsfenoidalnim pristupom, no upotrebljava se i transkranijalni pristup u posebnim slučajevima.

U Klinici za neurokirurgiju 2003. godine izvedena je prva operacija tumora hipofize endoskopskim transnazalnim pristupom u Hrvatskoj, nakon edukacije dr.sc. Vatroslava Čerine u Italiji. Prepoznavši Kliniku kao neurokirurški centar izvrsnosti na ovom području, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske joj dodijeljuje naslov Referentnog centra za kirurško liječenje tumora hipofize 2008. godine, a voditelj centra postaje prof.dr.sc. Živko Gnjidić.

Unutar Klinike se također endoskopski izvode i operacije hidrocefalusa postupkom treće ventrikulostomije koje je u praksu uveo prof.dr.sc. Krešimir Rotim 2006. godine te se od tada rutinski upotrebljava.

Početkom 2007. godine dolaskom prof.dr.sc. Krešimira Rotima započinje novi korak u napretku Klinike.

Nabavljena je nova oprema od koje izdvajamo:

 • intraoperativni ultrazvučni aspirator (CUSA), koji omogućava minimalno invazivne operacije na mozgu,
 • neuronavigacijski aparat, kao dio visoke operacijske tehnologije, kojom se smanjuje operacijska trauma moždanog tkiva i trodimenzionalnim prikazom omogućava precizan pristup na duboko lokalizirane patološke procese u mozgu,
 • novi aparat za intraoperativno monitoriranje evociranih potencijala (somatosenzornih), koji tijekom operacije daje preciznu informaciju provjere lokalizacije i očuvanosti pojedine neurološke funkcije bolesnika kojeg se operira. Na taj način se već unutar samog neurokirurškog zahvata jasnije razlučuje i minimalizira kolateralna šteta nastala nužnom operativnom disekcijom tkiva,
 • stereotaksijski uređaj koji omogućava izvođenje biopsijskih zahvata u gotovo svim dijelovima mozga,
 • novi aparat za neuronavigaciju prilikom stabilizacijskih tehnika u operacijama LS kralješnice, O-arm, koji omogućava precizan pristup, postavljanje i kontrolu instrumentacije,
 • najsuvremeniji mikroskop Zeiss OPMI Pentero 900,
 • uređaj za intraoperativno mapiranje mozgovnih puteva, traktografija, koji predstavlja vrhunac dostignuća medicinske tehnologije koja se upotrebljava prilikom operacija patoloških lezija u elokventnim regijama mozga.

U području spinalne kirurgije znanstveno stručni rad je organiziran kroz Zavod za spinalnu kirurgiju, gdje se uvode novi, za bolesnike sigurniji i povoljniji kirurški pristupi minimalno invazivnog neurokirurškog tretiranja kralješnice kao i opsežniji zahvati spondilodeze lumbosakralne kralješnice.

Trenutno se na Klinici provode tri minimalno invazivne metode kirurškog liječenja kralješnice – perkutana laser disk dekompresija (PLDD), kojom se dekompresija neuralnih struktura postiže perkutano, laserskom energijom, isparavanjem dijela nukleusa pulposusa. Također se izvode endoskopske operacije i operacije diska uz korištenje sustava tubularnih retraktora (METRx metoda).

Krajem 2009. godine uveden je novi operacijski postupak kirurškog liječenja farmakološki rezistentne epilepsije temporalnog režnja, tzv. selektivna amigdalohipokampektomija. Nakon jednogodišnjeg stručnog usavršavanja iz neurokirurškog liječenja epilepsija doc.dr.sc.Tomislava Sajka u Bonnu, pod vodstvom profesora Johannesa Schramma, učinjena je prva takva operacija u Hrvatskoj.

Od 2014. u KBC Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj počinju se izvoditi operacije u budnom stanju kod patoloških lezija mozga u elokventnim regijama. Nakon inozemne edukacije u europskim centrima izvrsnosti, osniva se i naš multidisciplinarni tim liječnika specijalista neurokirurga, neuroanesteziologa, neurofiziologa te psihologa i logopeda koji se bave navedenim operacijama.

Od 2015. u KBC Sestre milosrdnice izvode se i kompleksne operacije stabilizacije lumbosakralne kralješnice koje uključuju korištenje posebne instrumentacije te se provode uz pomoć O-arm sustava za radiološko neuronavigacijsko praćenje i kontrolu postavljanja vijaka i ostalog alogenog materijala u realnom vremenu.

 1. godine prvi je put izvedena u Hrvatskoj biopsija mozga pod kontrolom uređaja za neuronavigaciju, bez stereotaksijskog okvira, uz korištenje sustava za traktografiju.

 

Pregled najznačajnijih publikacija djelatnika Klinike

Na Klinici se sustavno prati stručna i znanstvena publicistika njezinih zaposlenika. Značajniji, rekurentni radovi se trajno prikupljaju, o čemu se vodi evidencija. Ovdje su selektirani i navedeni neki od radova koje su objavljeni od strane djelatnika Klinike kroz posljednjih 30 godina.

 Znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u Current Contents

 • Rogić Vidaković M, Gabelica D, Vujović I, Šoda J, Batarelo N, Džimbeg A, Zmajević Schönwald M, Rotim K, Đogaš Z. A novel approach for monitoring writing interferences during navigated transcranial magnetic stimulation mappings of writing related cortical areas. J Neurosci Methods. 2015 Nov 30;255:139-50
 • Sajko T, Gnjidić Ž, Sesar N, Malenica M., Sphenoid sinus aspergilloma in trans-sphenoidal surgery for pituitary adenomas. Acta Neurochir (Wien). 2015 Sep;157(8):1345-51; discussion 1351. doi: 10.1007/s00701-015-2485-6. Epub 2015 Jul 2.
 • Škoro I; Stančić M; Đurić S:K; Brachial Plexus Injuries Complicating Video Assisted Thoracic Surgery, World neurosurgery 2011
 • Gnjidić Ž, Karlović D, Buljan D, Malenica M, Kovan-Mufić A, Kostanjšak L. Psychiatric disorders in patients with Cushing s disease before and after neurosurgery. Turkish Journal of Psychiatry 2010: 1-5
 • Houra K, Beroš V, Kovač D, Sajko T, Gnjidić Ž, Rotim K. Accidental Finding of an Anomalous Spinal nerve Root during Lumbar-disc Surgery: A case report and a Review of Literature. Coll. Antropol 2010; 34 3: 1105-1108
 • Petra Margetić, Esmat Elabjer, Milan Milošević, Ivan Škoro, Bojan Milanov and Marin Stančić; Anterior Neurodecompression of Kyphotic Spondylogenic Myelopathy Ranawat Grade III and Posterior Decompression of Lordotic Spine Improve Walking Ability, Coll. Antropol. 33 (2009) 3: 899–905
 • Klarica M, Orešković D, Božić B, Vukić M, Butković V, Bulat M. New experimental model of aqueductal blockage in cats: effects on cerebrospinal fluid pressure and the size of brain ventricles. Neurosci. 2009; 158: 1397-1405.
 • Turčić P, Bradamante M, Houra K, Štambuk N, Kelava T, Konjevoda P, Kazazić S, Vikić T D, Pokrić B. Effects of α-Melanocortin Enantiomers on Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity in CBA Mice. Molecules. 2009; 14:5017-26.
 • Sajko T, Kovač D, Kudelić N, Kovač L. Symptomatic sacral perineurial (Tarlov) cysts. Coll Antropol. 2009; 33:1401-3.
 • Sajko T, Kudelić N, Lupret V, Lupret V Jr, Nola IA. Treatment of Pineal Region Lesions: our experience in 39 patients. Coll Antropol. 2009; 33:1259-1263.
 • Beros V, Houra K, Rotim K, Kovac D, Cupic H. Thoracic intramedullary sarcoidosis mimicking an intramedullary tumor. Coll Antropol. 2008; 32:645-7.
 • Bozic B, Rotim K, Houra K. Giant Choroid Plexus Cyst as an Accidental Finding in an Older Man. Coll Antropol. 2007; 31:315-9.
 • Marinovic T, Skrlin J, Vilendecic M, Rotim K, Grahovac G. Multiple Aspergillus brain abscesses in immuno-competent patient with severe craniofacial trauma. Acta Neurochir. 2007; 149:629-32.
 • Matusan K, Dordevic G, Stipic D, Mozetic V, Lucin K.Osteopontin Expression Correlates With Prognostic Variables and Survival in Clear Cell Carcinoma; Journal of Surgical Oncology 2006;94:325-331
 • Dobec-Meic B, Pikija S, Cvetko D, Trkulja V, Pazanin L, Kudelic N, Rotim K, Pavlicek I, Kostanjevec AR. Intracranial tumors in adult population of the Varazdin County (Croatia) 1996-2004: A population-based retrospective incidence study. J Neurooncol. 2006; 78:303-10.
 • Vrkljan M, Matovinović M, Marić A, Bekić M, Zah T, Rešetić J, Vizner B, Pećina HI, Čerina V, Gnjidić Ž. Incidence of Pituitary Tumors in the Human Population of Croatia. Coll. Antropol. 2006; 30:157-161.
 • Sajko T, Rumboldt Z, Talan H J, Radić I, Gnjidić Ž: Primary sellar esthesioneuroblastoma. Acta Neurochirurgica. 2005;147:447-448.
 • Lucin K, Matusan K, Dordević G, Stipić D. Prognostic Significance of CD44 Molecule in Renal Cell Carcinoma. CMJ 2004;46:703-708
 • Bubić-Filipi J., Puretić Z, Bašić- Jukić N,  Blajić I, Blažev M,  Dumančić N; Does mycophenolate mophentil increase the incidence of CMV diseases compared to azathioprine after cadaveric kidney transplantation, Transplantation 2004; 78(2):460
 • Marjan D, Rumboldt Z, Gotovac N, Sajko T. CT findings in patient with head injury from captive bolt gun. AJR. 2004; 182:827-8.
 • Rumboldt Z, Gnjidić Ž, Talan Hranilović J, Vrkljan M. Intrasellar hemangioblastoma: Characteristic Prominent vesels on MR imaging. AJR. 2003; 180:1480-1481.
 • Talan H J, Rumboldt T, Vučić M, Rumboldt Z, Beroš V, Tonković V, Lupret V. Permanent Inflammatory Effect of N-Butylcyanoacrylate on Vascular Wall Immunohistochemical Analysis. Interventional Neuroradiology. 2003; 9:3-6.
 • Jurić G, Jakić-Razumović K, Rotim K, Žarković K. Extranodal sinus histiocytosis (Rosai-Dorfman disease) of the brain parenchyma: case report. Acta Neurochir. 2003; 145:145-9.
 • Bečejac B, Vizner B, Berković M, Gnjidić Ž, Vrkljan M; Neuroendocrinological aspects of primary empty sella. Coll. Antropol. 2002; 26:159-164.
 • Z Rumboldt, V Beroš, Z Klanfar; Multiple cerebral aneurysms and a dural arteriovenous fistula in a patient with polyartheritis nodosa, Case illustration Journal of Neurosurgery. 2002; 98:434.
 • Vizner B, Talan-Hranilović J, Gnjidić Ž, Sekso M, Berković M, Altabas V, Rumboldt Z. Lymphocytic adenohypophysitis simulating a pituitary adenoma in pregnant woman. Antropol. 2002; 26:641-650.
 • Gnjidić Ž, Iveković R, Rumboldt Z, Malenica M, Vizner B, Berković M; Chiasma syndrome in acromegalic patients – corelation of neuroradiologic and neuroophtalmologic findings. Antropol. 2002; 26:601-608.
 • Gnjidić Ž, Kubat M, Gnjidić M, Sajko T, Radić I, Rumboldt Z. Epidemiological, forensic, clinical and imaging characteristic of head injuries acquired in the suicide attempt with captive bolt gun. Acta Neurochir. 2002; 144:1271-1277.
 • Talan H J, Sajko T, Negovetić L, Lupret V, Kalousek M. Cerebral cysticercosis and echinococcosis: a preoperative diagnostic dilemma. Archives of Med Research. 2002; 3:590-4.
 • Negovetić L, Čeruna V, Sajko T, Glavić Z: Intradural disc herniation at the T1-T2 level. Croat Med Jour. 2001; 42:193-5.
 • Paladino J, Rotim K, Pirker N, Glunčić V, Jurić G, Kalauz M. Minimally invasive treatment of caveronous angioma of the optic chiasm: case report. Minim Invas Neurosurg. 2001; 44:114-6.
 • Orešković D, Klarica M, Lupret V, Vukić M. The Character of the cerebrospinal fluid production. Neurosci Res Communicat. 2000; 26:69-76.
 • Kogler A, Talan H J, Božić B, Kogler J. Concomitent bihemispheric cerebral ganglioglioma and hemangioma in an 18-month-old child: Case report. J Child Neurol. 2000; 15:244-8.
 • Melada A, Heinrich Z, Chudy D, Ščap M, Rotim K. The difference between ultrasound guided and stereotactic-guided neurosurgical procedures. Minim Invas Neurosurg. 2000; 43:149-52.
 • Paladino J, Rotim K, Štimac D, Pirker N, Štimac A. Endoscopic third ventriculostomy with ultrasonic contact microprobe. Minim Invas Neurosurg. 2000: 43:132-4.
 • Paladino J, Štimac D, Rotim K, Pirker N, Štimac A. Ultrasonic contact microprobe: Experimental results. Minim Invas Neurosurg. 2000; 43:72-4.
 • Vukić M, Negovetić L, Kovač D, Ghajar J, Glavić Ž, Gopčević A: The Effect of Implementation for the Management of Severe Head Injury on Patient Treatment and outcome. Acta Neurochir. 1999; 141:1203-1208.
 • Kogler A, Orsolić K, Kogler V. Intramedullary lipoma of dorsocervicothoracic spinal cord with intracranial extension and hydrocephalus. Pediatr Neurosurg. 1998; 28:257-60.
 • Paladino J, Rotim K, Heinrich Z. Neuroendoscopic fenestration of arachnoid cysts. Minim Invas Neurosurg. 1998; 41:137-40.
 • Kogler A, Orsolić K, Kogler V. Intramedullary lipoma of dorsocervicothoracic spinal cord with intracranial extension and hydrocephalus. Pediat Neurosurg. 1998; 28:257-60.
 • Rotim K, Miklić P, Paladino J, Melada A, Marcikić M, Ščap M. Reducing the infection incidence in pediatric cerebrospinal fluid shunt operations. Childs Nerv Syst. 1997; 13:584-7.
 • Mildner B, Gnjidić Ž. A fast immunoradiometric assay of human growth hormone. Food Technol Biotechnol. 1997; 35:33-7.
 • Božić B, Negovetić L, Ivančić K M. Biomechanical analysis of the lumbar spine. Minim Invas Neurosurg. 1997; 40:23-6.
 • Bešenski N, Broz R, Jadro Š D, Pavić D, Miklić D. The course of traumatizing force in head injury of acceleration type: CT evidence. Neuroradiol. 1996; 36-41
 • Lupret V, Negovetić L, Smiljanić D, Klanfar Z, Lambaša S. Cerebral venous angiomas: surgery as a mode of treatment for selected case. Acta Neurochir. 1993; 120:33-9.
 • Orešković D, Whitton P.S, Lupret V. Efect of intracranial pressure on cerebrospinal fluid formation in isolated brain ventricles. Neurosci. 1991; 41:773-7.
 • Lupret V, Vidović D, Negovetić L, Novak M. Surgical approach to a large basilar artery bifurcation and upper basilar trunk aneurysm: case report. Surg Neurol. 1990; 33:404-6.
 • Negovetić L, Lupret V, Smiljanić D, Arsenić B. Cranial vault and gigantic intracranial hydatid cyst in a young woman. Neurosurg. 1990; 27:480-2.
 • Bošnjak V, Bešenski N, Marušić D M B, Kogler A. Cranial ultrasonography in the evaluation of macrocrania in infancy. Developmental Medic Child Neurol. 1989; 31:66-75.
 • Mačković-Bašić M, Andreis A, Hadžić A, Beroš V, Sabolić I. Učinak dexamethasona, dijabetesa i inzulina na izmjenu Na – H u vezikulama četkastih membrana iz bubrega štakora. Iugoslav physiol. pharmacol. Acta. 1987; 23:247.
 • Mačković- Bašić M, Hadžić A, Beroš V , Sabolić I. Effect of Sex Steroids on plazma Membrane-Bound Enzymes in Rat Renal Cortex. Clin. Chem. Clin. Bioch. 1986; 24:621.

Knjige i nastavni tekstovi

 • Lončar Z, Rotim K. Bol, peti vitalni znak. Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2016.
 • Rotim K, Gajski D. Priručnik za pripremu ispita iz anatomije. Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2015.
 • Rotim K, Beroš V. Cerebrovaskularna neurokirurgija. Medicinska naklada, Zagreb 2015.
 • Rotim K. Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost. ed. Gnjidić Ž, Beroš V Sajko T, Rotim K. Zbornik radova sa znanstvenoga simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 23. studenog 2010., Medicinska naklada Zagreb 2013.
 • Rotim K et al. Prometni traumatizam. Medicinska naklada Zagreb 2012.
 • Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2010.
 • Gnjidić Ž . ur; Prolaktinomi medikamentozno ili kirurško liječenje. Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2010. Znanstvena monografija, 215 stranica, Priručnik na doktorskom poslijediplomskom studij, ISBN broj: 978-953-154-934-9, CIP zapis dostupan u računalnom katalogu nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu  pod brojem 745309.
 • Rotim K. Anatomija oka. ed. Rotim K, Kudelić N, Saftić R. Anatomija i fiziologija oka. Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 2009.
 • Božić B, Grubišić F, Nemčić T. Funkcionalna anatomija lumbalne kralježnice. U: Grazio S, Buljan D. Križobolja. Zagreb: Naklada Slap; 2009; 41-55.
 • Rotim K, Kovač D. Kirurško liječenje hernije lumbalnog intervertebralnog diska. U: Grazio S, Buljan D. Križobolja. Zagreb: Naklada Slap; 2009; 429-57.
 • Gnjidić Ž, Bilić R. Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama, Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
 • Rotim K. Trauma. U: Shemer J, Shoenfeld Y. Terorizam i medicina. Prijevod Krešimir Rotim. Zagreb: Medicinska naklada; 2007; 345-477.
 • Rotim K. Neurotraumatologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
 • Kovač D. Degenerativne bolesti vratne i slabinske kralježnice – mogućnosti liječenja. Zagreb: Kerschoffset; 2005; 28-33.
 • Vrkljan M, Čerina V. Akromegalija suvišak i nedostatak hormona rasta. Zagreb: Birotisak; 2004.
 • Gnjidić Ž. i sur. Suvremeno kirurško liječenje tumora hipofize. Zagreb: Medicinska naklada; 2004.
 • Kovač D, Negovetić L, Kudelić N, Kovač L. Operacijsko liječenje hernije lumbalnog diska – postupnik liječenja. U: Hernija lumbalnog diska – postupnik liječenja II. Zagreb: Nastavni tekst petog tečaja trajnog usavršavanja liječnika iz spinalne kirurgije. 2003; 45-54.
 • Bekavac B M, Ledinsky M, Matejčić A, Mijić A, Negovetić L. Kirurgija za stomatologe. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
 • Kogler A. Neurokirurško liječenje kongenitalnih anomalija središnjeg živčanog sustava. U: Kurjak A, Stavljenić R A, Pavelić K. Prenatalna dijagnostika i terapija. Varaždinske Toplice: Tonimir; 2000; 333-49.
 • Lupret V, Smiljanić D, Medić N. Neurokirurški pristup liječenju krvožilnih bolesti mozga. U: Demarin V i sur: Moždani krvotok – klinički pristup. Zagreb: Naprijed;1994; 309-64.
 • Negovetić i sur. Bolesti lumbosakralne kralježnice. Zagreb: Medicinska naklada; 1993; 133-52.
 • Gnjidić Ž, Negovetić L, Vidović D, Lovrić D. The use of CO2 laser in transsphenoidal surgery of sellar region tumors.In: Samii M. Surgery of the sellar region and paranasal sinuses. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 1991; 323-5.
 • Lupret V, Vidović D, Vuletić S. Direct operative approach and clipping of intracavernosus nontraumatic aneurysms. In: Samii M. Surgery of the sellar region and paranasal sinuses. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 1991; 510-5.
 • Negovetić L, Lupret V, Skala K. Laser u kirurgiji glave i vrata. Zagreb:Tehnička knjiga: 1990.
 • Kogler A, Negovetić L, Lupret V. Multidisciplinarni pristup i suvremeni principi u dijagnostici i liječenju neurokirurških bolesti u djece. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zavod za neurokirurgiju  K.B. “Dr. Mladen Stojanović”; 1990; 93-94.
 • Vidović D, Lovrić D. Vaskularne bolesti središnjeg živčanog sustava i njihovo liječenje. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zavod za neurokirurgiju K.B. “Dr. Mladen Stojanović”; 1989.
 • Gnjidić Ž, Popov N, Alić Ž, Kovač D. Neurokirurški tretman spastičkog tortikolisa. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti-Razred medicinske znanosti.1987;205-211.
 • Jeličić I, Padovan I, Radetić M, Lupret V. Kirurgija tumora selarnog i paraselarnog područja. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti- Razred medicinske znanosti;1987; 189-210.
 • Kurjak A, Rajhvajn B, Kogler A, Gogolja D. Ultrasound diagnosis and fetal malformations of surgical interest. In: B.V. Biomedical Division Publishers. The Fetus as a Patient. Amsterdam: Elsevier Science; 1985; 243-71.