Klinika za očne bolesti

KBC Sestre milosrdnice
Klinika za očne bolesti
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: ++ 385 1 37 87 354
Fax: ++ 385 1 37 68 296

Predstojnik klinike: Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk, dr.med.
E-mail: zoran.vatavuk@kbcsm.hr

Glavna sestra klinike: Đurđa Behetić, VMS
E-mail: durda.behetic@kbcsm.hr

Osnovana 1901. godine

Organizacija:

 • Zavod za bolesti prednjeg segmenta oka
 • Zavod za bolesti mrežnice i staklastog tijela
 • Specijalistički zavod za konzervativnu oftalmologiju i neurooftalmologiju
 • Specijalistički zavod za strabizam i pedijatrijsku oftalmologiju
 • Klinička jedinica – operacijski blok
 • Poliklinika i dnevna bolnica
 • Referentni centar za glaukom

Klinika za očne bolesti, utemeljena gotovo prije sto godina spada u red ustanova s najdužom tradicijom liječenja očnih bolesti u Hrvatskoj te širim prostorima ovoga područja uopće. Tijekom svojega postojanja ona je bila mjesto gdje su često prvi put primjenjivani različiti inovativni laserski, kirurški i dijagnostički zahvati. Tako npr. na očnoj klinici 1954. godine prvi put je načinjena operacija transplantacije rožnice, 1976. godine primjenom laserskog aparata liječene su različite bolesti mrežnice i glaukoma, a 1978. godine među prvim klinikama u tadašnjoj državi načinjena je implantacija prve intraokularne leće nakon operacije katarakte. Početkom ovog tisućljeća uvedeno je nekoliko modernih antiglaukomskih operacija.

Očna klinika danas ima strukturu moderne očne klinike čija djelatnost je usmjerena na obavljanje širokog dijapazona različitih dijagnostičkih, mikrokirurških i laserskih zahvata. Na ovoj klinici danas se radi kompletna kirurgija leće suvremenom metodom fakoemulzifikacije, transplantacija rožnice, moderne operacije glaukoma, te kombinacije različitih zahvata na prednjem i stražnjem segmentu oka . Na stražnjem segmentu oka osim velikog iskustva i tradicije s klasičnom operacijom ablacije mrežnice usvojeni su i moderni operativni zahvati kod vitreoretinalnih bolesti i medikamentoznih pristupa u liječenju retinalnih bolesti. Također se rade gotovo svi relevantni rekonstruktivni i plastični operativni zahvati na vjeđama, orbiti i suznim putevima. Prije 30 godina na klinici je ustanovljen i posebni odjel koji se bavi specifičnostima dječje oftalmologije vezane sa dijagnostikom, prevencijom i liječenjem ambliopije i strabizma.

Danas je očna klinika nastavna baza dodiplomske nastave studentima Stomatološkog fakulteta, postoji kontinuirana izobrazba specijalizanata oftalmologije. Liječnici očne klinike sudjeluju također u izobrazbi i poslijediplomskoj nastavi studenata medicinskog fakulteta u Osijeku i Mostaru. Na očnoj klinici postoji kontinuirana izobrazba specijalizanata oftalmologije kao i povjerenstvo za polaganje specijalističkog ispita iz oftalmologije. Liječnici očne klinike su također sudionicu europske komisije za polaganje specijalističkih ispita koje se održava svake godine u Parizu. Što se tiče znanstvene djelatnosti liječnici očne klinike su uključeni izrađujući brojne znanstvene kako domaće tako i inozemne projekte.

Broj kreveta: 45

Djelatnici: 65

Liječnici: 18 specijalista + 6 specijalizanta

Znanstveno nastavna zvanja

 • Sveučilišni profesori: 3
 • Sveučilišni docenti: 2
 • Sveučilišni asistenti: 2
 • Profesori na veleučilištu: 2
 • Primarius: 1

Doktori znanosti:10

Ostali: 45 medicinskih sestara – 8 bacc. med. techn.,
37 SSS (13 sestara pohađa studij sestrinstva)

Administrativne djelatnice: 4

Popis liječnika

Liječnici specijalisti:

 • Dr. sc. Zdravko Mandić, sveučilišni profesor, trajno zvanje, pročelnik zavoda
 • Dr. sc. Renata Iveković, sveučilišni redoviti profesor, pročelnik zavoda
 • Dr. sc. Eugenia Tedeschi Reiner, sveučilišni izvanredni profesor, pročelnik zavoda
 • Dr. sc. Katia Novak Lauš, sveučilišni docent, profesor na veleučilištu, pročelnik zavoda
 • Dr. sc. Zoran Vatavuk, sveučilišni docent, profesor na veleučilištu, predstojnik klinike
 • Doc. Dr. sc. Ivanka Petric Vicković, viši asistent na sveučilištu
 • Doc. Dr. sc. Mia Zorić Geber, dr. med. specijalist oftalmologije
 • Dr. sc. Biserka Baćani, dr. med. spec. oftalmologije, subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
 • Dr. Jelena Škunca Herman, dr. med. spec. oftalmologije, subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije
 • Prim. Dr. Valentina Lacmanović Lončar, dr. med. spec. oftalmologije
 • Dr. Blanka Doko Mandić, dr. med. spec. oftalmologije
 • Dr. sc. Biljana Andrijević Derk, dr. med. spec. oftalmologije
 • Dr. Ognjen Zrinšćak, dr. med. spec. oftalmologije, subspecijalist kirurgije vjeđa i orbite.
 • Dr. Marin Belak, dr. med. spec. oftamologije
 • Dr. Freja Bagatin, dr. med
 • Dr. Iva Krolo, dr. med
 • Dr. Rašeljka Tadić, dr. med.
 • Dr. Maja Malenica Ravlić, dr. med.

Liječnici na specijalizaciji iz oftalmologije:

 • Kristina Lončarić, dr. med.
 • Tena Lovrić,dr.med.
 • Goran Marić, dr. med.
 • Karla Ranđelović, dr. med.
 • Marin Radmilović, dr. med.
 • Ivana Radman, dr. med.