Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

VAŽNE OBAVIJESTI ZA ONKOLOŠKE BOLESNIKE  O RADU KLINIKE TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE VIRUSOM COVID-19

 

Vinogradska cesta 29
HR-10 000 Zagreb, Hrvatska

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za kliničku onkologiju i Katedra za nuklearnu medicinu

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za onkologiju i nuklearnu medicinu, Katedra za imunologiju

Referentni centar za bolesti štitnjače
Referentni centar za imunodijagnostiku i imunoterapiju solidnih zloćudnih tumora
Referentni centar za melanom u suradnji s Klinikom za kožne i spolne bolesti

 

Informacije:   tel.:  +385 1 3787 593 / 958

             fax:  +385 1 3787 792

    e-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

PREDSTOJNICA:

prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med.

https://www.esmo.org/Profiles/Ana-Froebe


Zavodi i laboratoriji:


O Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu


Kontaktirajte nas:
Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Vinogradska cesta 29
HR-10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 3787 510
Fax: +385 1 3768 303
e-mail: zeljka.rakvin@kbcsm.hr