Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Predstojnik: prof.dr.sc. Vladimir Bedeković, dr.med.

vladimir.bedekovic@kbcsm.hr

Glavna sestra: Renata Vučemilo , bacc. med. teh.

renata.vucemilo@kbcsm.hr

Organizacija Klinike

 • Zavod za otologiju i neurootologiju
 • Odsjek za otokirurgiju
 • Odsjek za otoneurologiju
 • Odsjek za sluh i ravnotežu
 • Zavod za rinologiju
 • Odsjek za rinokirurgiju
 • Odsjek za endoskopsku sinusnu kirurgiju
 • Odsjek za kirurgiju tumora nosa i sinusa
 • Zavod za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata
 • Odsjek za plastičnu kirurgiju
 • Odsjek za traumatologiju i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata
 • Odsjek za kirurgiju štitne i doštitnih žlijezda
 • Zavod za kirurgiju glave i vrata
 • Odsjek za cervikofacijalnu kirurgiju
 • Odsjek za endoskopsku i lasersku kirurgiju
 • Odsjek za onkokirurgiju
 • Jedinica za postoperativnu skrb
 • Jedinica za fonijatriju

Specijalistički zavod za pedijatrijsku otorinolaringologiju

Poliklinika

Operacijski blok

Broj postelja: 66

Broj djelatnika: 93

Liječnici: 22 (19 specijalista otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata i 3 liječnika na specijalizaciji)

Sveučilišni nastavnici: (7 profesora – 6 MF, 1 SF, 1 docent, 2 asistenta)

Primarijusi: 6

Doktori znanosti: 12

Magistri znanosti: 3

Ostali VSS djelatnici: 1 (profesor engleskog i hrvatskog jezika)

Ostali: 60 medicinskih sestara (7 bacc. med. teh., 53 SSS), 5 administrativnih djelatnika, 5 viših fizioterapeuta

Liječnici

Specijalisti

 1. Prof. dr. sc. Tomislav BAUDOIN, prim., dr. med., Medicinski fakultet
 2. Prof. dr. sc. Vladimir BEDEKOVIĆ, dr. med., Medicinski fakultet
 3. Dr. sc. Petar DRVIŠ, dr. med.
 4. Dr. sc. Davor DŽEPINA, dr. med.
 5. Dr. sc. Goran GEBER, dr. med., asistent, Stomatološki fakultet
 6. Mr. sc. Dubravka GLOBLEK, dr. med.
 7. Dr. sc. Marko Velimir GRGIĆ, dr. med., prim., asistent, Medicinski fakultet
 8. Prof. dr. sc. Mirko IVKIĆ, dr. med., prim., Medicinski fakultet
 9. Prof. dr. sc. Livije KALOGJERA, dr. med., Medicinski fakultet
 10. Mr. sc. Maja MUŠURA, dr. med., prim.
 11. Prof. dr. sc. Vlado PETRIC, dr. med., prim, Medicinski fakultet
 12. Dr. med. Mihael RIES, asistent, Medicinski fakultet
 13. Prof. dr. sc. Smiljana ŠTAJNER KATUŠIĆ, dr. med., prim., Medicinski fakultet
 14. Prof. dr. sc. Robert TROTIĆ, dr. med., prim., Stomatološki fakultet
 15. Doc. dr. sc. Davor VAGIĆ, dr. med., Stomatološki fakultet
 16. Mr. sc. Krešo ZURAK, dr. med.
 17. Dr. Jakov AJDUK, asistent, Medicinski fakultet
 18. Dr. Darko SOLTER
 19. Dr. Dejan TOMLJENOVIĆ

Specijalizanti

 1. Dr. Alan PEGAN
 2. Dr. Ivan RAŠIĆ
 3. Dr. Ana PANGERČIĆ

O povijesti i razvoju klinike

Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata nastavlja tradiciju prvog bolničkog ORL odjela u Hrvatskoj koji je 1894. godine osnovan u Bolnici milosrdnih sestara.

U stacionarnom dijelu Klinika opskrbljuje bolesnike na 66 postelja.

U svibnju 2006. Klinika je, u skladu s promjenom naziva struke, svoj dotadašnji naziv Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju zamijenila novim: Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata.

Do srpnja 2006. Kliniku je vodio prof. dr. sc. Boris Pegan. Na toj dužnosti bio je od 1988. godine. Uspješno je vodio Kliniku i obnovio je, i to u najtežim godinama novije hrvatske povijesti.

Godine 2009. u Klinici su imenovana četiri referentna centra Ministarstva zdravstva: Referentni centar za kohlearnu implantaciju i kirurgiju nagluhosti i gluhoće, Referentni centar za komunikacijske bolesti, Referentni centar za pedijatrijsku otorinolaringologiju i Referentni centar za dijagnostiku i liječenje kroničnih i hiperreaktivnih bolesti gornjih dišnih putova.

Od 1964. god. Klinika je baza Medicinskog, a od 1971. i Stomatološkog fakulteta. Na Klinici se odvija dodiplomska i poslijediplomska nastava za studente obaju fakulteta.

U posljednjih pet godina liječnici Klinike organizirali su 17 stručnih i znanstvenih skupova. Liječnici Klinike voditelji su u 4 znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Stručna djelatnost Klinike provodi se u četiri zavoda, jednom specijalističkom zavodu, poliklinici i operacijskom bloku.

Zavod za otologiju i otoneurologiju

Godišnje se u ovoj klinici izvede oko 300 operacija uha. Od 1996., kad je u ovoj klinici, prvi put u Hrvatskoj, izvedena ugradnja umjetne pužnice, ugrađene su 372 pužnice. Zastupljene su i onkokirurške operacije uha, mastoida i baze lubanje, uključujući maligne tumore zvukovoda i srednjeg uha. Redovni program operacija uha u rasponu je od jednostavnih miringoplastika i ventilacijskih cjevčica, do timpanoplastika, operacija velikih kolesteatoma mastoida i baze lubanje. Također izvode se i operacije sluhovoda te benignih tumora mastoida i jugularnog bulbusa.

U Centru za sluh i ravnotežu provodi se audiovestibulološka obrada i liječenje bolesnika sa smetnjama sluha i ravnoteže, uključujući i pripremu za kohlearnu implantaciju.

Zavod za rinologiju

Djelatnost Zavoda za rinologiju za ambulantne bolesnike odvija se u sklopu Referentnog centra za hiperreaktivnost gornjih dišnih putova. Provode se specijalizirani dijagnostički postupci u detekciji i klasifikaciji nosne hiperreaktivnosti i alergijskih bolesti gornjih dišnih putova, provokacijski testovi, mjerenje nosne prohodnosti, te praćenje uspjeha terapije.

Kirurško liječenje hospitaliziranih bolesnika provodi se u svrhu liječenja kroničnih upalnih bolesti i neoplazmi nosnih i paranazalnih šupljina, te rekonstruktivnih zahvata. Najznačajnija dostignuća u području kirurškog liječenja uključuju primjenu novih endoskopskih zahvata na sinusima i lubanjskoj osnovici. Uz to valja napomenuti uspješnu međunarodnu suradnju povezanu s aktivnošću Referentnog centra.

Zavod za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata

Klinika prati trendove i dostignuća u plastičnorekonstruktivnoj kirurgiji glave i vrata. Valja istaknuti uvođenje tehnika mikrovaskularne kirurgije i transfera slobodnih vaskulariziranih režnjeva u rekonstruktivnoj onkološkoj kirurgiji, upotrebu endoskopskih tehnika te lasera i drugih tehnika minimalno-invazivne kirurgije. Značajno mjesto u djelatnosti ovog Zavoda zauzima kirurgija štitne i doštitnih žlijezda. U estetskoj kirurgiji razvijaju se novi biomaterijali i različiti sintetski implantati, koji nalaze svoje mjesto u estetskoj kirurgiji i kirurgiji pomlađivanja lica, ali i u rekonstrukciji traumatskih, kirurških i kongenitalnih defekata u području glave i vrata.

Zavod za kirurgiju glave i vrata

Više od 1000 bolesnika s tumorima glave i vrata godišnje se obradi i kirurški zbrine u ovoj klinici. U ovoj je klinici prvi put u Hrvatskoj započeta rutinska primjena detekcije i biopsije limfnih čvorova “stražara” u kirurgiji malignih melanoma glave i vrata. Na temelju tog rada i u suradnji s drugim klinikama Bolnice osnovan je Referentni centar za melanom. Kirurški tim ove klinike u suradnji je s Klinikom za kirurgiju prvi put u Hrvatskoj izveo i transhijatalnu operaciju karcinoma jednjaka i rekonstrukciju želučanim tubusom, što je danas rutinska operacija.

Specijalistički zavod za pedijatrijsku otorinolaringologiju

Osim standardnih ambulantnih ORL pregleda, na Klinici se provodi rinološka i audiovestibulološka obrada, čak i u najmanje djece. Preoperativna dijagnostika i ugradnja umjetne pužnice izvodi se i u djece dojenačke dobi. Uvedena je endoskopska sinusna kirurgija za liječenje djece s bolestima nosa i paranazalnih šupljina. Tom se metodom izvode i izrazito zahtjevni zahvati poput endoskopske operacije juvenilnih angiofibroma, dekompresije orbite i operacije tumora nosa i paranazalnih šupljina. Unaprijeđena je tehnika vađenja stranih tijela aerodigestivnog trakta. Izvode se i onkokirurški zahvati glave i vrata u djece s malignim tumorima.

Poliklinika

Godišnje se u Poliklinici liječi više od 50.000 bolesnika, do 300 bolesnika dnevno.

U prostoru Poliklinike smjenjuju se opća, hitna, konzilijarna, ambulanta za UZV te superspecijalističke ambulante: otokirurška, onkokirurška, ambulanta za bolesti štitnjače, plastično-rekonstruktivna, rinološka, dječja, fonijatrijska. Dio operacijskih zahvata u lokalnoj anesteziji izvodi se u ambulantnoj operacijskoj dvorani (1.500 zahvata godišnje).

Operacijski blok

Operacijski blok Klinike ima četiri suvremeno opremljene operacijske dvorane u kojima se izvode i najsloženiji kirurški zahvati u području otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, uključujući opsežne onkokirurške i plastičnorekonstruktivne zahvate, endoskopske i mikrokirurške zahvate na lubanjskoj bazi te najsloženije zahvate na unutarnjem uhu, uključujući i kohlearnu implantaciju.

Osoba za kontakt: Nena Kolarin, amborl111@gmail.com, 01/3787-108.