Subspecijalističke pedijatrijske ambulante

Ambulanta za gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane

Ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes

Ambulanta psihologa

Ambulanta za hipertenziju

Hematološka ambulanta

Kardiološka ambulanta

Konzilijarni pregledi

Nefrološka ambulanta

Neurološka i epileptološka ambulanta

Respiratorno-alergološka ambulanta

Reumatološka ambulanta