Reumatološka ambulanta

NA PREGLED U REUMATOLOŠKU AMBULANTI MOŽE SE DOĆI SAMO UZ UPUTNICU NADLEŽNOG LIJEČNIKA I UZ PRETHODNU NARUDŽBU.

MOLIMO VAS DA SVE NARUDŽBE OBAVLJATE ISKLJUČIVOI I SAMO UZ UPUTNICU NADLEŽNOG LIJEČNIKA:

a) slanjem na adresu e-pošte reumareuma@gmail.com;

b) slanjem na broj faxa 01/3787-792;

c) e-naručivanjem kod nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Za sve dodatne informacije s povjerenjem nam se obratite na broj telefona 01/3787-579 svakog radnog dana od 12 do 13h.

 

RADNO VRIJEME AMBULANTI:

prof. dr. sc. Miroslav Harjaček, dr.med., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijski reumatolog

UTORAK I ČETVRTAK: 9-14h;

prim. Mandica Vidović, dr. med., specijalistica pedijatrije;

SRIJEDA I PETAK: 9-14h; 

 

TELEFONSKE INFORMACIJE O BOLESNICIMA TE RAZGOVOR S LIJEČNICIMA MOŽE SE OBAVITI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

prof. dr. sc. Miroslav Harjaček, dr.med., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijski reumatolog

UTORAK I ČETVRTAK: 14-14,30h;

Broj telefona: 091/4368-003;

prim. Mandica Vidović, dr. med., specijalistica pedijatrije;

SRIJEDA I PETAK: 14-14,30h; 

Broj telefona: 099/7330-797.