Djelatnici

Predstojnik: doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med.

Glavna sestra: Josipa  Čorić, bacc. med. techn.

josipa.coric@kbcsm.hr

Liječnici/liječnice specijalisti/specijalistice:

Suzana Bitanga, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske kardiologije

Andrea Boćan Kranjčić, dr. med., subspecijalizantica pedijatrijske kliničke farmakologije i toksikologije

prim. dr. sc. Biserka Čičak, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske alergologije i imunologije

prof. dr. sc. Miroslav Harjaček, dr. med., subspecijalist pedijatrijske reumatologije

Matej Katavić, dr.med., subspecijalizant pedijatrijske kardiologije

Hrvoje Kniewald, dr.med., subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Nikola Krmek, dr. med., subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Monika Kukuruzović, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske neurologije

prim. Lavinia La Grasta Sabolić, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma

dr.sc.Lovro Lamot,dr.med.specijalist pedijatrije i uže specijalnosti iz pedijatrijske reumatologije

izv. prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske neurologije

doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske pulmologije

Marina Mataija, dr. med.

Barbara Perše, dr. med., subspecijalizantica pedijatrijske gastroenterologije

Ingrid Sitaš, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske nefrologije

Marija Požgaj Šepec, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma

Iva Šeparović, dr.med., subspecijalizantica pedijatrijske neurologije

doc. dr. sc. Gordana Stipančić, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma

Ivana Trutin, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske nefrologije

prim. Bernardica Valent Morić, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske nefrologije

prim. Mandica Vidović, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske reumatologije

mr. sc. Renata Vrsalović, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske pulmologije

doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med., subspecijalistica pedijatrijske gastroenterologije

Liječnici/liječnice specijalizanti/specijalizantice:

Matea Crnković Ćuk, dr. med.

Lucija Debeljak Poslek, dr. med.

Lea Oletić, dr.med.

Ivana Radoš, dr.med.

Karla Rubelj, dr. med.

Iva Škorić, dr.med.

Tena Trbojević, dr. med.

Vinko Vrdoljak, dr. med.

Psihologice:

dr.sc. Maja Batista, mag. psych.

Lana Žigić Antić, mag. psych.