Doziranje antipiretika u djece

Doziranje sirupa antipiretika (protiv temperature) u djece

Vrućica

Tvrdokorna vrućica

kg

paracetamol
(do 6x u 24h)

ibuprofen
(do 3x u 24h)

paracetamol
(do 4x u 24h)

ibuprofen
(do 3x u 24h)

4

1,5 mL

1 mL 2,5 mL 2 mL

5

2 mL 1,25 mL 3 mL 2,5 mL

6

2,5 mL 1,5 mL 3,5 mL

3 mL

7

3 mL 1,75 mL 4 mL

3,5 mL

8 3,5 mL 2 mL 5 mL

4 mL

9

4 mL 2,25 mL 5,5 mL 4,5 mL

10

4 mL 2,5 mL 6 mL

5 mL

11 4,5 mL 2,75 mL 7 mL

5,5 mL

12

5 mL 3 mL 7,5 mL

6 mL

13

5,5 mL 3,25 mL 8 mL
tbl. a 300 mg

6,5 mL

14

6 mL 3,5 mL 8,5 mL

7 mL

15

6 mL 3,75 mL 9 mL

7,5 mL

16

6,5 mL 4 mL 10 mL 8 mL

17

7 mL 4,25 mL 10,5 mL 8,5 mL

18

7,5 mL 4,5 mL 11 mL

9 mL

19 8 mL 4,75 mL 12 mL

9,5 mL

20 8,5 mL 5 mL 12,5 mL

10 mL
tbl. a 200 mg

21

9 mL 5,25 mL 13 mL

22

9 mL 5,5 mL 14 mL
23 9,5 mL 5,75 mL 14,5 mL  

24

10 mL 6 mL 15 mL

25

10,5 mL 6,25 mL 15,5 mL

26

11 mL 6,5 mL 16 mL

27

11,5 mL 6,75 mL 17 mL

28

12 mL 7 mL 17,5 mL

29

12 mL 7,25 mL 18 mL

30

12,5 mL
tbl. a 300 mg
7,5 mL

18,5 mL