Postupak kod proljeva u djece

BEZ DEHIDRACIJE:

Ako dijete ima proljev, a nije dehidrirano, treba ga nastaviti hraniti kao i prije pojave proljeva uz povećan unos tekućine i orale rehidracijske otopine (Rehidromiks).

U dojenčadi na prsima oralana rehidracijska otopina (Rehidromiks) daje se po volji između podoja.

U dojenčadi na adaptiranoj ili dvovrsnoj prehrani nastavlja se prehranom kao i prije pojave proljeva uz oralnu rehidracijsku otopinu (Rehidromiks) između obroka u količinama koje dijete može popiti.

S DEHIDRACIJOM:

U terapiji lake do srednje dehidracije prih 4-6 sati pije se samo oralna rehidracijska otopina (Rehidromiks).

Ako se nako tog perioda utvrdi da je stanje poboljšano prelazi se na održavanje, daljnja ponuda rehidromiksa između obroka (kao kod proljeva bez dehidracije), do prestanka proljeva.

Ako se nakon 4-6 sati ustanovi da nema poboljšanja ili je stanje jednako, potrebno se ponovno javiti liječniku.

 

TT (kg) Doza u ml u prvih 4-6 sati Doza u ml nakon 4-6 sati
Laka dehidracija Umjerena dehidracija
Do 6 150 – 300 200 – 400 50
6,1 – 9 300 – 450 400 – 600 50 – 100
9,1 – 12 450 – 600 600 – 800 100
12,1 – 15 600 – 750 800 – 1000 150
15,1 – 30 750 – 1500 1000 – 2000 200
>30 i odrasli 1500 – 3000 2000 – 4000 400