Klinika za psihijatriju

Predstojnik Klinike:      Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med.

Glavna sestra Klinike:  Ljiljana De Lai, mag. med. techn.; e-mail: ljiljana.de.lai@kbcsm.hr

Ukupan broj djelatnika: 114

Broj kreveta: 50

Broj mjesta u dnevnoj bolnici: 60

Broj liječnika: 23 (19 specijalista + 4 specijalizanta)

Broj nastavnog osoblja: 10 (1 redoviti profesor, 1 izvanredni profesor, 7 docenta liječnika i 1 docent psiholog)

  1. Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  2. Izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti
  3. Doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  4. Doc. dr. sc. Danijel Crnković, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  5. Doc. dr. sc. Ana Matošić, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti
  6. Doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  7. Doc. dr. sc. Ante Silić, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  8. Doc. dr. sc. Branka Vidrih, specijalist psihijatrije, subspecijalist socijalne psihijatrije
  9. Doc. dr. sc. Maja Vilibić, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  10. Prim. dr. Danijela Bundalo, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti
  11. Prim. dr. Robert Torre, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti
  12. Dr. Iva Ivančić Ravlić, specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
  13. Dr. Davor Zdunić, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti
  14. Dr. Tanja Franćeski, specijalist psihijatrije
  15. Dr. Snježana Mikolaš, specijalist psihijatrije
  16. Dr. Tomislav Petričević, specijalist psihijatrije
  17. Dr. Tihana Rončević, specijalist psihijatrije
  18. Dr. Ivana Sindik, specijalist psihijatrije
  19. Dr. Donald Stojnić, specijalist psihijatrije
  20. Dr. Vivian Andrea Badžim, specijalizant
  21. Dr. Mirna Peco, specijalizant
  22. Dr. Darko Vlahović, specijalizant
  23. Dr. Daniela Vojnović, specijalizant

Klinika za psihijatriju, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice ugledna je psihijatrijska ustanova s dugom tradicijom. Klinika je jedan je od najstarijih psihijatrijskih odjela koji djeluju pri bolnicama općeg tipa u našoj domovini. Osnovana je 1939. godine, a prvi predstojnik bio je prof. dr. Josip Glaser koji je specijalističko obrazovanje iz neuropsihijatrije stekao u uglednoj neuropsihijatrijskoj klinici u Zürichu kod glasovitog profesora Eugena Bleulera i prenio u našu sredinu tradiciju klasične europske psihijatrijske škole. Profesor Glaser koncipirao je psihijatriju prema najuglednijim ondašnjim takvim odjelima u Europi. Zaslužni za daljnji razvoj psihijatrije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice njeni su dosadašnji voditelji, profesori Josip Breitenfeld, Vladimir Hudolin, koji je zaslužan za razvoj i oblikovanje Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizma i drugih ovisnosti.

 

Dosadašnji predstojnici Klinike za psihijatriju:

Prof. dr. Josip Glaser (1939. – 1954.); Prof. dr. Josip Breitenfeld (1954. – 1959.); Prof. dr. sc. Vladimir Hudolin (1959. – 1987.); Prof. dr. sc. Branko Lang (1987. – 1994.); Prof. dr. sc. Vlatko Thaller (1994. – 2007.); Prof. dr. sc. Danijel Buljan (2007. – 2014.); Prof. dr. sc. Dalibor Karlović (2015-dalje)

Danas je Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice suvremena ustanova koja djeluje u skladu sa svjetskim trendovima u psihijatriji, kako u dijagnostici i liječenju svih skupina psihijatrijskih poremećaja tako i u znanstvenom radu.

U Klinici djeluje 19 specijalista te 4 specijalizanata psihijatrije. Osim visoko obrazovanih djelatnika u klinici radi 6 psihologa, 6 socijalnih radnika, 1 defektolog, 1 filozof-antropolog, 1 radni terapeut, 14 visoko obrazovanih medicinskih sestara, 43 medicinske sestre te administrativno i pomoćno osoblje. Klinika je jedina psihijatrijska ustanova u našoj zemlji koja obuhvaća sve segmente suvremene psihijatrijske zdravstvene zaštite. Tako se na kliničkim zavodima Biologijske psihijatrije, Socijalne psihijatrije i Alkoholizma i drugih ovisnosti godišnje zbrine oko 1300 bolesnika.

U okviru Klinike djeluje i najstarija dnevna bolnica u našoj zemlji (od 1957.) koja se sastoji od četiri segmenta, psihijatrijske dnevne bolnice, dnevne bolnice ovisnosti o alkoholu, dnevne bolnice ovisnosti o drogama i dnevne bolnice za shizofrenije i psihotične poremećaje gdje se godišnje liječi oko 700 bolesnika. Također neizostavni dio Klinike čini i poliklinika u kojoj se godišnje zbrine oko 23.000 bolesnika, a u okviru konzultativne psihijatrije na Klinikama bolnice godišnje obradi se oko 1500 bolesnika. U hitnoj ambulanti Klinike, koja radi 24 sata, godišnje se zbrine oko 3000 bolesnika.

Osim uobičajenog, stručnog rada, u klinici se intenzivno odvija znanstveno-istraživački rad te nastava za studente Stomatološkog fakulteta, studija psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Muzičke akademije, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Zdravstvenog veleučilišta. U Klinici se provodi i poslijediplomska nastava i izobrazba liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije i drugih specijalnosti kojima je u programu psihijatrijska edukacija. U okviru Klinike djeluju četiri referentna centra Ministarstva zdravstva: Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju, Referentni centar za alkoholizam, Referentni centar za ovisnosti o drogama i Referentni centar za konzultativnu psihijatriju.

Klinika izdaje međunarodni znanstveni časopis «Alcoholism and Psychiatric Research» citiran u više međunarodnih baza podataka (Biological abstracts/BIOSIS, Excerpta medica/EMBASE, Psych Info, SCOPUS, Sociological abstracts, ETOH, Addiction research).

U Klinici za psihijatriju sjedišta su stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije HLZ-a i Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a.

Na Klinici djeluje i specijalna psihijatrijska Knjižnica s fondom od preko 3000 stručnih naslova knjiga i 40-tak znanstvenih časopisa koji redovito dolaze iz područja psihijatrije i graničnih područja.

Na Klinici se odvija intenzivan znanstveno-istraživači rad, a intenzitet tog rada najbolje prikazuju brojne publikacije koje su izdali djelatnici Klinike. Na klinici se dosada provelo desetak znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i više međunarodnih multicentričkih znanstvenih projekata istraživanja lijekova. U svojih sedamdeset godina postojanja stručnjaci Klinike za psihijatriju napisali su i objavili više od 2000 bibliografskih jedinica.

Danas je postavljena nova organizacija klinike za psihijatriju kako bi se što uspješnije moglo odgovoriti izazovima koje suvremeno društvo postavlja pred psihijatrijsku struku.

Organizacijska struktura

 

1. ZAVOD ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU I PSIHOFARMAKOLOGIJU
Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju Ministarstva zdravlja RH

 • ODJEL ZA INTENZIVNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE
 • ODJEL ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU
 • Odsjek za shizofrenije i psihotične poremećaje
 • Odsjek za afektivne poremećaje
 • Jedinica za psihijatrijsku genetiku
 • Jedinica za psihoendokrinologiju
 • Jedinica za parcijalnu hospitalizaciju shizofrenija
 • Jedinica za posthospitalno praćenje shizofrenija

2. ZAVOD ZA SOCIJALNU PSIHIJATRIJU I PSIHOTERAPIJU
Referentni centar za konzultativnu psihijatriju Ministarstva zdravlja RH

 • Odsjek za krizna stanja i prevenciju suicida
 • Odsjek za poremećaje uzrokovane stresom
 • Jedinica za psihoterapiju i posthospitalno praćenje
 • Jedinica za anksiozne poremećaje
 • Jedinica za parcijalnu hospitalizaciju

3. ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI
Referentni centar za alkoholizam Ministarstva zdravlja RH
Referentni centar za ovisnosti o drogama Ministarstva zdravlja RH

 • ODJEL ZA ALKOHOLIZAM
 •  Odsjek za afektivne poremećaje udružene sa alkoholizmom
 • Odsjek za žene ovisnice o alkoholu
 • Jedinica za neurobiologiju alkoholizma
 • ODJEL ZA OVISNOSTI O DROGAMA
 • Jedinica za izvanbolničko liječenje ovisnosti o drogama

4. POLIKLINIKA

 • Ambulanta za hitnu psihijatriju
 • Ambulanta za biologijsku psihijatriju
 • Ambulanta za socijalnu psihijatriju
 • Ambulanta za psihoterapiju
 • Ambulanta za ovisnost o alkoholu
 • Ambulanta za ovisnosti o drogama
 • Ambulanta za psihosomatsku medicinu
 • Ambulanta za ekološku psihijatriju
 • Ambulanta za forenzičku psihijatriju
 • Psihodijagnostika

5. DNEVNA BOLNICA KLINIKE

6. REFERENTNI CENTRI

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihijatrijsku neurobiologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za konzultativnu psihijatriju