Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice – Zagreb

Predstojnik:
prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.
simeon.grazio@kbcsm.hr

Glavni fizioterapeut:
Ivan Anzulović, mag. physioth.
ivan.anzulovic@gmail.com

Organizacija

  • Odjel za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih
  • Odjel za rehabilitaciju djece
  • Poliklinika – Fizijatrijska ambulanta za odrasle, Reumatološka ambulanta, Reumatološka ambulanta za spondiloartritise, Fizijatrijska ambulanta za djecu, Ambulanta za elektrodijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku, Fizijatrijska ambulanta za osteoporozu, Fizikalna terapija
  • Dnevna bolnica za odrasle
  • Dnevna bolnica za djecu

Lokacije:

  • Vinogradska 29, Draškovićeva 19, Ilica 197

 Djelatnici:

19 liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (od toga 5 užih specijalista reumatologa), 2 liječnika na specijalizaciji,  2 logopeda, 1 rehabilitator (mag. rehabil. educ.), 1 klinički psiholog,  56 fizioterapeuta (3 magistra fizioterapije, 5 diplomiranih fizioterapeuta,  48 prvostupnika fizioterapije), 2 radna terapeuta, 16 medicinskih sestara (od toga 2 prvostupnice sestrinstva), 1 tajnica i 1 administrator.

Doktori medicine
Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog, „Fellow“ i trener Odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista, predstojnik Klinike i pročelnik Poliklinike.

Prof. dr. sc. Zrinka Jajić, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog.

Izv. prof. dr. sc. Valentina Matijević, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, voditeljica Odjela za rehabilitaciju djece.

Prim. dr. sc. Tomislav Nemčić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, „Fellow“ Odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista.

Doc.dr. sc. Frane Grubišić, dr. med., primarijus – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog – voditelj Odjela za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih.

Mr. sc. Diana Balen, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prim. Tatjana Nikolić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, „Fellow“ i trener Odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Europske unije medicinskih specijalista

Dr. sc. Iva Rabić Popović, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Mr. sc. Nada Kraljević, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Velimir Šušak, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Gordana Tajsić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Senija Brnić, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije.

Hana Skala Kavanagh, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog

Ines Doko, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, uži specijalist reumatolog

Jelena Marunica Karšaj, dr. med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Doc.dr.sc. Tihomil Žiger, dr.med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Josipa Marić Sabadoš, dr.med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

mr.sc. Danijela Klarić, dr.med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Dubravka Sajković, dr.med. – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Vedran Brnić, dr.med.  – liječnik na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Petra Kovačević, dr.med.  – liječnik na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Ostali djelatnici s visokom stručnom spremom

Ana Šečić, mag. rehabil. educ.

Martina Starčević Perica, mag. logopedije

Marija Markota, mag.logopedije

Bernarda Škegro, mag.psihologije

Ivan Anzulović, mag. physioth.

Tomislav Perica, mag. physioth.

Nikolina Šantek, mag. physioth.

Mirna Crnković, dipl. physioth.

Ana Dekanović, dipl. physioth.

Danijela Majetić, dipl. physioth.

Martina Bakić, dipl. physioth.

Valentina Petek, dipl. physioth.

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju najstarija je organizacijska jedinica iz tog područja medicine koja je dio jedne bolnice u Hrvatskoj. Fizikalna terapija u nas uvodi se početkom1920-ih godina, potom je 1938. na tadašnjem Internom odjelu osnovan Odsjek za fizikalnu terapiju i reumatizam, koji se započinje intenzivnije razvijati nakon 1940. kada njegov voditelj postaje dr. Jozo Budak. Proširenjem istoga, uz dodatak poliklinike 1941. postaje samostalan i prerasta u Odjel za fizikalnu terapiju i reumatologiju. Klinika je kroz kontinuirani rad napredovala i postala jedna od stožernih klinika iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 1971. god. je bila klinika Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1987. je postala klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Klinika je od 1999. bila Referentni centar za upalne reumatske bolesti, a od 2007. nadalje je Referentni centar za spondiloartritise Ministarstva zdravlja RH. Multidisciplinarni pristup je temelj dijagnostike, liječenja i rehabilitacije svih hospitaliziranih i ambulantnih bolesnika klinike. Kazuistika obuhvaća različite bolesti i stanja lokomotornog sustava kao što su upalne i neupalne reumatske bolesti, bolni sindromi, ometenost djece u razvoju, neurološke bolesti i stanja, posttraumatska stanja, stanja nakon operacija i drugih oblika liječenja onkoloških bolesnika i dr. Poliklinički dio ima opće fizijatrijske ambulante, subspecijalističke reumatološke ambulante (uključivo i ambulantu za spondiloartritise), ambulante za rehabilitaciju djece, ambulantu za osteoporozu. Specifičnosti rada su: na lokacijama Draškovićeva 19 (u zgradi gdje je i Klinika za traumatologiju) se provodi sveobuhvatna rehabilitacija traumatoloških bolesnika (npr.politraumatiziranih, bolesnika s ozljedama zdjelice, opeklinskim ozljedama, spinalnim ozljedama, ozljedama šake, sportskim ozljedama, stanjima nakon ortopedskih zahvata), a na lokaciji Ilica 197 (u zgradi gdje je i Klinika za tumore) provodi se rehabilitacija onkoloških bolesnika u sklopu kompleksnog liječenja tih bolesnika, prisutnog u svim stadijima bolesti, te obuhvaća široko psihosocijalno i somatomotoričko područje ljudskog života s ciljem ponovnog uključivanja u obiteljsku, socijalnu i radnu sredinu. Liječnici, logopedi, rehabilitatori, fizioterapeuti i ostali stručnjaci naše Klinike konzilijarno rade na drugim klinikama.

Hospitalizacija odraslih u cilju visoko diferentne dijagnostike i terapije odnosi se za odrasle bolesnike prvenstveno na one s reumatskim bolestima, a djece uglavnom na neurološka oštećenja, odnosno njihovu (re)habilitaciju. Odjel za rehabilitaciju djecu je jedina takva organizacijska jedinica u Hrvatskoj koja djeluje u sklopu klinike odnosno kliničkog bolničkog centra. U radu klinike posebna je pozornost usmjerena na ranu dijagnostiku i intervencije čime se postižu bolji ishodi. Uvedeno je praćenje aktivnosti bolesti i funkcionalnog deficita u bolesnika s reumatskim bolestima primjenom validiranih indeksa (npr. BASDAI, BASFI, DAS, HAQ), što bitno poboljšava pristup bolesniku, njegovom praćenju, prognozi i ishodu. Na klinici se rade dijagnostičke pretrage: ultrazvuk s power/color – dopplerom i elektromioneurografija, kao i denzitometrija skeleta (u suradnji s Klinikom za traumatologiju).

Uz edukaciju bolesnika kao neizostavni dio intervencija, u liječenju se primjenjuje najsuvremeniji lijekovi te ostali oblici konzervativnog liječenja. Napredak je poglavito napravljen u liječenju najvažnijih upalnih reumatskih bolesti primjenom tzv. bioloških lijekova, kojima se postižu značajno bolji rezultati, čime klinika stoji uz bok s drugim vrhunskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Prednost Klinike je mogućnost kompleksnog liječenja koje uz lijekove uključuje i fizikalnu terapiju, odnosno funkcionalno liječenje. Na klinici se provode individualno prilagođeni suvremeni programi terapijskih vježbi (kinezioterapija), a primjenjuju se različiti oblici fizikalne terapije (termoterapija, krioterapija, elektroterapija, terapijski ultrazvuk, elektromagnetoterapija, svjetlosna terapija, terapija udarnim valovima – ECSWT itd.).
Radna (okupaciona) terapija, psihosocijalna potpora, propisivanje i edukacija korištenja rehabilitacijskih pomagala, a u nekim slučajevima i komplementarna suportivna terapija (terapija glazbom i sl.) su dio intervencija koje se provode u posebnim indikacijama.

U zadnjih 15-tak godina poboljšani su prostorni uvjeti, a prvenstveno komfor hospitaliziranih bolesnika, savladane su arhitektonske barijere, uređena je i proširena Poliklinika za odrasle i Poliklinika za rehabilitaciju djece, dok je veliki napredak u standardima proastora postignut useljenjem dijela poliklinike u nove prostore zgrade Klinike za tumore (Ilica 197). Klinika od 2009. ima certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO standardima (zadnja inačica je 9001:2015).

Djelatnici klinike su članovi više stručnih hrvatskih društava (npr. Hrvatsko reumatološko društvo, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatsko vertebrološko društvo), u kojima imaju istaknutu ulogu, a članovi su i međunarodnih udruga i organizacija (npr. EULAR, ESPRM, ISPO, ASAS, GRAPPA, EFIC). Više doktora medicine su dobitnici odličja i zahvalnica stručnih društava i neprofitnih udruga. Djelatnici klinike redovito se stručno usavršavaju kroz tečajeve u zemlji i inozemstvu.
Klinika ima jednu od vodećih uloga u znanstveno-istraživačkom radu iz područja reumatologije i fizijatrije sudjelujući u brojnim neprofitnim istraživanjima i projektima, kao i u multicentričnim, međunarodnim kliničkim studijama, čime se stječu nove spoznaje i dobiva iskustvo u mogućnostima liječenja.

Znanstvena i stručna aktivnosti rezultirala je objavljivanjem mnogobrojnih radova djelatnika klinike, od kojih značajan dio u časopisima koji se citiraju u najprestižnijim bazama (CC i SCIE), a sudjelovali smo sa više stotina radova na domaćim i međunarodnim skupovima. Djelatnici klinike su kao autori i ko-autori objavili više od 80 knjiga i priloga u knjigama iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te boli.

Klinika ima dugogodišnju tradiciju kao ustanova edukacije u kojoj se provodi veći dio specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalizacije iz reumatologije, te manji dio u okviru obaveznog staža drugih specijalizacija. Na klinici se održava diplomska i poslijediplomska nastava nekoliko visokoškolskih ustanova: Medicinski fakultet, Kineziološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište i Stomatološki fakultet. Djelatnici klinike su autori ili koautori knjiga koje su od strane nadležnih institucija odobreni kao sveučilišni udžbenici / nastavni tekstovi. Osim nastave u okviru fakulteta organiziraju se i tečajevi namijenjeni liječnicima, fizioterapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Klinika je 2011. postala Centar obuke Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicine (European Board for Physical and Rehabilitation Medicine), a naslov je obnovljen 2016. god. za petogodišnje razdoblje.

Klinika je organizirala više stručnih skupova, a od 2004. redovito je suorganizator aktivnosti u sklopu obilježavanja aktivnosti Desetljeća kostiju i zglobova, proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Tako se, najčešće u suradnji s drugim klinikama KBC-a, redovito organiziraju simpoziji povodom Svjetskog dana kralješnice (od 2014. pod pokroviteljstvom Razreda za medicinske znanosti HAZU) i Svjetskog dana traume. Klinika je imala najvažniju ulogu u donošenju prvih smjernica za dijagnostiku i liječenje bolesnika s križoboljom. Djelatnici Klinike su pozvani predavači, moderatori sekcija i članovi organizacijskih i znanstvenih odbora više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

Na klinici je sjedište časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina (glavni i odgovorni urednik prim. mr. sc. Frane Grubišić), časopisa Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a i časopisa Reumatizam (glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. Simeon Grazio), časopisa Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a. Liječnici klinike su članovi uredništva nekoliko časopisa.

Klinika je usko povezana s Hrvatskom ligom protiv reumatizma, najmasovnijom udrugom na državnoj razini koja okuplja bolesnike s reumatskim bolestima kao i stručnjake koji se bave tom problematikom, a u prostorijama klinike je od njezinog osnutka (1992.) i sjedište Lige. Djelatnici dijela klinike na lokaciji Ilica 197 (rehabilitacija onkoloških bolesnika) su aktivno uključeni u rad udruga bolesnika liječenih zbog različitih oblika tumora, prvenstveno projektima vezanima za rak dojke.

Osoba za kontakt: tajnica Marijana Bregni, marijana.bregni@kbcsm.hr, 01/3787 248