Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinike za tumore

Djelatnici Zavoda u svojim aktivnostima i svojom djelatnošću pokrivaju operativne struke: abdominalnu kirurgiju, onkoplastiku i rekonstruktivnu kirurgiju, ginekološku onkologiju i kirurgiju glave i vrata. Operacijski program odvija se u 5 operacijskih sala te u CT dvorani (RFA-radiofrekventna ablacija tumora). Specijalisti anesteziolozi sudjeluju i kod zahvata u dijagnostičke svrhe (kolonoskopija, gastroskopija i sl.) te kod ginekoloških aplikacija u svrhu iradijacije. U sklopu Zavoda nalazi se Jedinica intenzivnog liječenja sa 8 kreveta koju vode specijalisti anesteziolozi koji imaju 24-satna dežurstva.
U Zavodu svakodnevno rade Anesteziološka ambulanta, Ambulanta za liječenje boli te Savjetovalište za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika. Anesteziolozi su osposobljeni za primjenu svih modernih tehnika i metoda anestezije u svakodnevnom radu.
Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinike za tumore provodi edukaciju liječnika na specijalizaciji iz anesteziologije.
Djelatnici Zavoda su predavači za poslijediplomskim studijima pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao i za studente Zdravstvenog Veleučilišta. Visoka motiviranost, educiranost i entuzijazam, razlog su uspiješnog i kvalitetnog rada.

Posebnosti rada anesteziologa na Klinici za tumore vezane su uz specifična stanja onkoloških bolesnika te zahtjevaju pojačanu brigu za prehranu i kontrolu boli, stoga su te dvije djelatnosti u Klinici posebno naglašene.

Liječnici specijalisti Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Klinike za tumore:
Pročelnica Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje:
Doc. dr. sc. Gordana Brozović, prim. dr. med.

Voditeljica Jedinice intenzivnog liječenja:
Ljilja Štefančić, prim. dr. med.,

Odjelni liječnici:
dr. sc. Stanka Misir Šitum, dr. med.
Burim Muhaxhiri, dr. med
Dmitar Janev, dr. med.
Andrea Šoštar, dr. med.
Tomislav Bošnjak, dr. med.
Maja Pečvarac, dr. med.
Iva Korečić Zrinjšćak, dr. med.

Glavni tehničar Zavoda: Vladimir Stanković, bacc. med. techn.
Glavna sestra Jedinice intenzivnog liječenja: Mirjana Mioč, bacc. med. techn.
Kontakt telefon: 01/ 3783 552

Anesteziološka ambulanta Klinike za tumore, Ilica 197:
Radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Preoperativni pregledi.

Ambulanta za bol Klinike za tumore, Ilica 197:
radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Liječenje akutne poslijeoperacijske boli i kroničke boli kod onkoloških bolesnika.

Savjetovalište za nutritivnu potporu onkoloških bolesnika:
radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Procijena nutritivnog statusa, nutritivna potpora i planiranje prehrane kod onkoloških bolesnika.