Abulanta za bol

Klinika za tumore, Ilica 197

Radno vrijeme: 8-14h, uz narudžbe 13-14h na tel: 01/ 3783 573
Liječenje akutne poslijeoperacijske boli i kroničke boli kod onkoloških bolesnika.