Ambulantni zahvati kirurgije glave i vrata

U operacijskim salama na II katu Stare zgrade vrše se kirurški zahvati na glavi i vratu u lokalnoj anesteziji.
Na zahvate se pacijenti naručuju nakon pregleda u ambulanti Kirurgije glave i vrata.

Radno vrijeme: pon-pet od 10-13h
Tel: 01 /3783 513