Kirurška endoskopija i ambulantni kirurški zahtjevi

Tel: 01/3783-513

Ponedjeljak: doc.dr.sc. Mladen Stanec, dr.med.
Ivan Penavić, dr.med.
Dubravka Mišić Mužina, dr.med.
Utorak: mr.sc. Andrej Roth, dr.med.
Srijeda: prim.mr.sc. Miroslav Lesar, dr.med.
Tomislav Orešić, dr.med.
Četvrtak: dr.sc. Ivan Milas, dr.med.
Petak: prof.dr.sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr.med.
Iva Kirac, dr.med.

Milka Badanjak, m.sestra
Vesna Vorih, m.sestra
Krešimir Zaman, m.tehničar