Citologija

Odmah po osnutku Instituta za tumore 1969. godine, u sklopu laboratorija pod vodstvom prof. dr. Ante Roguljića, osnovana je i Služba za kliničku citologiju. Od 1973. godine citološki laboratorij pripada Službi za patologiju, a od 1984. djeluje samostalno. Nakon spajanja s KBC Sestre milosrdnice 2010. god. djeluje kao Klinička jednica za citologiju Kliničkog zavoda za patologiju „Ljudevit Jurak“ KBC Sestre milosrdnice.
Citološki laboratorij blisko surađuje sa svim službama Klinike za tumore. Godišnje se u njemu obradi oko 7000 aspiracijskih citoloških, te oko 18000 PAPA nalaza. Laboratorij raspolaže aparatom za automatsko bojenje po Papanicolaou, aparatom za imunocitokemijsko bojenje (Dako autostainer), citocentrifugom, 8 mikroskopa i jednim foto-mikroskopom.
U ambulanti koja radi svaki dan po utvrđenom rasporedu, na dan se obradi oko 30-tak pacijenata. Hitna se citologija primjenjuje prema potrebi i/ili tijekom operacije (brza dijagnostika)-svakodnevno posebice u tumora abdominalne šupljine. Nepokretni se pacijenti pregledaju i punktiraju na odjelima na kojima se liječe. Hitni pacijenti se primaju odmah! Aspiracijske citološke punkcije već se godinama rade pod kontrolom UZV-a. To se posebice odnosi na punkcije štitnjače, dojke, limfnih čvorova ali i ostalih sijela. Nakon uvođenja i primjenom imunocitokemijske analize, laboratorij postiže zavidne rezultate u usporedbi s PHD verificiranim metodama. Primjenjuju se specijalna imunocitokemijska bojenja na različitim citološkim uzorcima što omogućuje analizu niza staničnih biljega i dijagnostiku nediferenciranih malignih tumora i subklasifikaciju pojedinih tumor. Analiziraju se i biljezi koji su povezani s prognozom tijeka bolesti u bolesnika s tumorima.
Na našem odjelu se obavlja cjelokupna klinička citologija, nastavni rad na poslijediplomskom studiju iz Kliničke citologije i Patologije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na Tečaju za trajnu edukaciju citotehničara pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva te na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu. Pored toga se vrši stalna edukacija specijalizanata iz kliničke citologije te citotehnologa iz drugih ustanova kao i edukacija iz citologije liječnika drugih specijalnosti kao i ostalih profila zdravstvenih djelatnika.
U Kliničkoj jedinici je od 2004. god. uvedena potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih nalaza čime je napravljena elektronička baza podataka koja je smještena u bazi podataka bolesnika i njihovih povijesti bolesti Klinike za tumore.

Zaposlenici Kliničke jedinice za citologiju:
Pročelnica:
Prim.dr.sc. Vesna Ramljak, spec.kliničke citologije, znanstveni suradnik
Liječnici specijalisti:
Iva Bobuš-Kelčec, dr.med., spec.kliničke citologije
Merdita Agai, dr.med., spec.kliničke citologije

Liječnici na specijalizaciji:
Marija Škerlj, dr.med.
Edvina Maras Karačić,dr.med.

Glavni inženjer :
Marija Pušić, bacc.med.lab.dijagn., citotehnolog