Ljekarna

Stručan rad vezan je uz redovitu svakodnenu opskrbu lijekovima i medicinskim potrošnim materijalom. Znanstveni rad obuhvaća rad i sudjelovanje na različitim projektima a edukativan rad vezan je uz direktnu suradnju s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu a temelji se na nanastavi i provođenje studentske prakse i staža. Ljekarna je također nastavna baza za provođenje djela specijalističkog usavršavanja polaznika specijalističkog studija i specijalizacije iz Klinička farmacija-bolničko ljekarništvo.

Ljekarna se nalazi u procesu reorganizacije i preseljenja. Glavna djelatnost biti će vezana uz novu organizacijsku jedinicu a to je središnja priprava antineoplastičnih lijekova pod nadzorom bolničkog ljekarnika.To doprinosi boljoj sigurnosti bolesnika, osoblja koje radi u bolničkom okruženju i samog bolničkog okruženja. Središnja priprava antineoplastičnih lijekova također ima za cilj nadzor nad troškovima liječenja te direktan utjecaj na racionalnu i ekonomičnu potrošnju lijekova s ciljem poboljšanja terapijskog ishoda za bolesnika.

Davanjem točnih informacija o lijekovima, praćenjem medikacijskih pogrešaka, interakcija lijekova, savjetodavnom ulogom vezanom uz primjenu lijekova i potporne terapije te praćenjem potrošnje lijekova, izravno smo uključeni u provođenje ljekarničke skrbi onkološkog bolesnika.

Voditeljica ljekarne Klinike za tumore
dr.sc.Vesna Pavlica, mr.pharm

Odgovorna osoba za razvoj onkološkog ljekarništva u ime
European Society of Oncology Pharmacy za zemlje jugoistočne Europe
Predsjednica Radne grupe za onkološko ljekarništvo HFD
Predsjednica Povjerenstva za Onkološko ljekarništvo Hrvatske ljekarničke komore
Suradnik na Kolegiju Onkološko ljekarništvo, specijalistički studij
Mentor za provođenje prakse onkološkog ljekarništva u Klinici za tumore
Član povjerenstva za lijekove KBC Sestre milosrdnice
Tel: 01/ 3783-572
vesna.pavlica@kbcsm.hr

Gordana Knežević-Tometić,mr.pharm; specijalist kliničke farmacije
Mentor za specijalizaciju Klinička farmacije i bolničkog ljekarništva
Tel. 01/ 3783-571

Farmaceutski tehničar
Brigita Golik-Galina