Onkološka radiologija

Na odjelu se za potrebe onkoloških pacijenata obavljaju sljedeće dijagnostičke pretrage.

 • Konvencionalne snimke pluća i lokomotornog sustava
 • RTG obrada gastrointestinalnog sustava ( ezofagogram, gastroduodenum, pasaža crijeva, irigografija)
 • ekskretorna urografija i cistografija
 • mamografija
 • UZV pregledi vrata, dojke i abdomena s cijanom punkcijom
 • MR dijagnostika
 • CT dijagnostika
 • digitalna subtrakcijska angiografija

Konfiguracija odjela za onkološku radiologiju

 • digitalna mamografija (tel. 37 13 642)
 • polivalentna digitalna snimaona (osteologija, pulmologija) (tel. 37 13 677)
 • digitalna dijaskopija s tomografijom (tel. 37 13 678, 37 83 523)
 • magnetna rezonancija (tel. 37 83 547)
 • sala za DSA (tel. 37 83 565)
 • ultrazvučna dijagnostika, 3 ambulante (tel. 37 83 515, 37 83 507, 37 83 586)
 • kompjutorizirana tomografija (tel. 37 83 589)

Liječnici specijalisti radiolozi (6)
Herceg Željko
Ledinsky Nada
Marušić Marija
Pedišić Ivo
Petrić Marina
Sorić Krunoslava

Liječnici na specijalizaciji iz radiologije (6)
Branimir Čulo,
Ljubica Luetić Cavor
Karolina Bolanča
Jana Fila
Lana Postružin Gršić
Tamara Rihtar

Voditelj kliničke jedinice: mr. sc. Željko Herceg, dr. med.
Glavni radiološki tehnolog: Ivanka Herman, bacc. radiol. techn.