Fizikalna medicina i rehabilitacija onkoloških bolesnika

Služba je osnovana 1979. godine u tadašnjem Institutu za tumore. Utemeljiteljica Službe, istovremeno i onkološke rehabilitacije u Hrvatskoj, je prof. dr.sc. Ruža Sabol, spec. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i prof. defektologije. Bila je voditeljica službe do 1990.godine. Od tada je voditeljica Službe Nada Kraljević, dr.med., spec. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Odmah nakon osnivanja koncepcija rada Službe definirabna je u 3 pravca: medicinska rehabilitacija, psihosocijalna rehabilitacija i znanstveni rad.

Rehabilitacija je, u Klinici za tumore, integralni dio kompleksnog liječenja onkološkog bolesnika, od trenutka postavljanja dijagnoze, proteže se kroz sve modalitete liječenje i oporavljanja, i sve stadije bolesti To je proces postizanja maksimuma fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnih potencijala u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenje okoline te želje i životne planove. Onkološka rehabilitacija obuhvaća široko psihosocijalno i somatomotoričko područje ljudskog života sa ciljem ponovnog uključivanja oboljelih i liječenih u obiteljsku, socijalnu i radnu sredinu. U terminalnom stadiju bolesti rehabilitacija je dio palijativne skrbi.

Onkološka rehabilitacija temelji se na slijedećim načelima:
informiranja i objašnjavanja cilja
individualnog pristupa
pozornosti
motiviranosti i aktivnosti
primjerenosti ponuđenih postupaka
socijalizacije

U Klinici za tumore rehabilitacijom je, prema mogućnostima, obuhvaćena većina onkoloških
bolesnika: bolničkom i izvan bolničkom-ambulantnom rehabilitacijom.

Bolnička rehabilitacija:

Preoperativna: fizijatrijska procjena funkcije, psihoterapijska procjena
1.postoperativno / odjeli Kirurgija, Ginekologija, ORL, Jedinica intenzivne skrbi
2.zračenje / odjel Radioterapija, ORL
3.kemoterapija / odjel Interna , Gin.

Izvanbolnička rehabilitacija:
1.tijekom ambulantne kemoterapije / dojka, gin.,
2.tijekom ambulantnog zračenja / dojka, gin.orl, melanom
3.rehabilitacija nakon provedene terapije / posljedice liječenja, bolesti lokomotornog sustava, osteoporoza i ostala patologija u domenu onkološkog fizijatra
4.pacijenti upućeni iz vanjskih ustanova / dojka, orl, ginek.

U Službi je, kao važan segment onkološke rehabilitacije, najzastupljenija fizikalna terapija u kojoj se primjenjuju razni oblici fizikalne energije u svrhu prevencije, liječenja i rehabilitacije. Fizioterapijska priprema uz procjenu funkcije prije tetmana nudi edukaciju, praktičnu primjenu za novi način funkcioniranja osobe nakon liječenje, a također i psihološku pripremu.
Suradnjom sa vanjskih stručnjacima bolesnicima su omogućeni i različiti postupci psihoterapije, radne terapije te edukacija i propisivanje potrebnih protetskih i ortotskih pomagala tijekom i nakon onkološkog liječenja. Kao dio nemedicinskog rehabilitacijskog programa, značajan segment onkološke rehabilitacije je dugogodišnje djelovanje klubova onkoloških bolesnika: Klub žena s rakom dojke, Klub osoba s rakom grla, Klub osoba s rakom crijeva.

Sadašnji rehabilitacijski tim obuhvaća:
2 liječnice spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, 3 medicinske sestre, 5 viših fizioterapeuta, 1 srednju fizioterapeuticu u tijeku pohađanja visoke fizioth. škole i l radnu terapeuticu.

mr.sc.Nada Kraljević dr. med. spec. fizijatar,
Senija Brnić, dr. med. spec. fizijatar

Glavni fizioterapeut: Slava Parlov, bacc.ft

Dugogodišnjim suradnjom sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Visokom zdravstvenim školom- studij fizikalne terapije, provodi se kontinuirano stručno usavršavanje i znanstveno istraživački rad u onkološkoj rehabilitaciji.
Integracijom s KB Sestre milosrdnice Služba postaje Klinička jedinica za rehabilitaciju onkoloških bolesnika u sastavu Klinik eza reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre miosrdnice

Radno vrijeme ambulante od 8-16 sati uz telefonsku narudžbu.

Kontakt telefoni:
01/ 3713-639 fizioterapeuti
01/ 3783-575 ambulanta I (mr.dr. Nada Kraljević, dr. med., spec. fizijatar)
01 3783-545 ambulanta II ( Senija Brnić, dr. med., spec. fizijatar)