Odjel za kirušku onkologiju

Na Odjelu radi 5 specijalista opće kirurgije od kojih su dva specijalista abdominalne i kirurške onkologije dok su u tijeku subspecijalizacije iz abdominalne kirurgije za ostale članove tima. Svi su uključeni u ambulantni rad na prevenciji i ranoj dijagnostici tumora. Uz operativne zahvate u lokalnoj anesteziji i dnevnoj kirurgiji, za potrebe praćenja bolesnika obavljaju se i endoskopije.

Liječenje tumora kolorektuma

Klinika za tumore nudi multidisciplinarni pristup liječenju karcinoma debelog crijeva. Multidisciplinarni pristup je izrazito važan u liječenju karcinoma rektuma budući da unatoč programu probira (okultno krvarenje u stolici i kolonoskopija), većina pacijenata koje liječimo u klinici za tumore dolazi u poodmaklom stadiju bolesti. Neoadjuvantnom kemo i/ili radioterapijom se tada pokušava lokalno ograničiti bolest prije resekcije čime se postižu znatno bolji rezultati u vidu lokalne kontrole bolesti i preživljenja. Dobra suradnja s patologijom i evaluacija kirurškog rada omogućavaju postizanje standarda načina operiranja čime se smanjuje broj komplikacija. Prije početka liječenja pacijenti se prikazuju na multidisciplinarnom sastanku s onkologom i radioterapeutom radi planiranja optimalnog načina liječenja.

Liječenje sekundarnih tumora jetre

Veliki opseg onkoloških bolesnika koji se liječe u Klinici za tumore, kao i činjenica da je jetra najčešće sijelo metastaza kako kolorektalnog karcinoma tako i drugih sijela doprinose broju resekcija jetre koje naš tim provodi. Po adekvatnoj obradi bolesnici se prikazuju na multidisciplinarnom sastanku s onkolozima kako bi se utvrdio optimalan timing zahvata i eventualna potreba za kemoterapijom, prije ili poslije zahvata.

Liječenje ostalih digestivnih tumora

Tim se bavi i kirurškim liječenjem tumora želuca, pankreasa, gastrointestinalnih tumora, sarkoma i drugih rijeđih tumora u abdomenu.

Liječenje tumora dojke

Na Klinici za tumore zaokruženo je kompletno multidisciplinarno liječenje karcinoma dojke, koje uključuje dijagnostiku, poštedne, radikalne i rekonstrukcijske kirurške zahvate, sustavno liječenje (kemoterapija, imunoterapija, hormonoterapija) i zračenje. Nakon kompletne prijeoperacijske obrade kojom se određuje klinički stadij bolesti (UZV dojki i abdomena, mamografija, MRI, citopunkcija, biopsija širokom iglom, RTG obrada) multidisciplinarni tim onkoloških stručnjaka odlučuje o načinu liječenja raka dojke. Kirurški zahvati zbog raka dojke uključuju ekscizijske biopsije, poštedne zahvate na dojkama (lumpektomije, segmentektomije, kvadrantektomije), mastektomije te rekonstrukcije dojki. U liječenju raka dojke potrebno je odrediti status pazušnih limfnih čvorova zbog čega je potrebno učiniti biopsiju čvora čuvara ili disekciju aksilarnih limfnih čvorova. Pri tome je vrlo važno iskustvo operatera kako bi se osigurala radikalnost zahvata uz minimaliziranje postoperativnih komplikacija.

Liječenje melanoma

Klinika za tumore je vodeća u broju operiranih bolesnika s melanomom. Ima dugogodišnje iskustvo u metodi biopsije limfnog čvora čuvara (sentinel lymph node biopsy – SLNB) nakon markacije čvora injiciranjem radionuklida i bojila. Metoda omogućuje preciznost u odstranjivanju čvora čuvara s minimaliziranjem komplikacija koje nose radikalniji zahvati na regijama limfnih čvorova.

Liječenje sarkoma mekih tkiva

Sarkomi mekih tkiva su zloćudni tumori koji su često skloni recidiviranju, zbog čega je kirurškom liječenju važno pažljivo planiranje i iskustvo operacijskog tima, s ciljem minimaliziranja vjerojatnosti lokalnog povrata bolesti.

Liječnici Odjela za kiruršku onkologiju: Prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr. med. (Voditelj odjela) Prim. dr. sc. Miroslav Lesar, dr. med. Ivan Penavić, dr. med. Dubravka Mužina Mišić, dr. med. Iva Kirac, dr. med.

Specijalizanti: Goran Mušterić, dr. med. Gordan Tometić, dr. med.

Glavna sestra odjela: Marija Kahlina, bacc. med. tech.

Kontakt telefon: 01/ 3783 544