Odjel za radioterapijsku onkologiju

Voditelj Odjela za radioterapiju: doc.dr.sc. Hrvoje Šobat, dr.med.
Glavna sestra: Renata Cerar bacc.med.tech.

Odjel za radioterapiju ima 11 liječnika i 13 medicinskih sestara.
Odjelni liječnici su:
prof.dr.sc. Lidija Beketić-Orešković, dr.med.
doc.dr. Hrvoje Šobat, dr.med.
prim.dr. Vlado Deponte, dr.med.
mr.sc. Mirjana Bišćan, dr.med.
Katarina Antunac, dr.med.
prim.dr. Dinko Čović, dr.med.
Hrvoje Kaučić, dr.med.
Meliha Solak-Mekić, dr.med.
Zrinka Rendić-Miočević, dr.med.
Toni Krnić, dr.med.
Višnja Mataga, dr.med