Jedinica kliničke farmakologije

Specijalisti kliničke farmakologije:

Dina Vukičević Baudoin, dr.med.

Matea Kolačević Zeljković, dr.med.

 

Kontakt za ambulantu:

Gordana Šimunović

01/3787-263