Unutar Zavoda djeluju dvije dnevne bolnice – Dnevna endokrinološka bolnica i Dnevna bolnica za dijabetes.

U Dnevnu bolnicu za dijabetes primaju se bolesnici s novootkrivenom šećernom bolesti te bolesnici s višegodišnjom nezadovoljavajuće reguliranom bolesti uz razvijene komplikacije, ponajviše radi što većeg kontinuiteta edukacije, kao i potrebne modifikacije dotadašnje terapije. Uz dijagnostičku obradu i prilagodbu terapije provodi se pojedinačna edukacija o pravilnom načinu života i promjeni životnih navika, edukacija o prehrani, samokontroli, terapiji peroralnim lijekovima, kao i aplikaciji parenteralne terapije (inzulini, GLP-1 agonisti). Kontroliraju se i dalje po potrebi obrađuju komplikacije šećerne bolesti. Tijekom hospitalizacije bolesnici svakodnevno dolaze u bolnicu (od ponedjeljka do petka), obavljaju predviđene pretrage, uz provođenje fizikalne rehabilitacije (vježbe cijelog tijela), kao i svakodnevne regulacije glikemije.

U dnevnu endokrinološku bolnicu primaju se i dalje dijagnostički obrađuju bolesnici s tumorima i ostalim poremećajima hipofize i ostalih endokrinih žlijezda. Radi se hormonalna obrada, različita endokrinološka testiranja (funkcionalni testovi) te dodatne imaging metode. Endokrinološki funkcionalni testovi mogu se podijeliti na stimulacijske (u slučaju nedostatka pojedinog hormona) i supresijske (u slučaju povišenih vrijednosti hormona). Trenutno se na Zavodu u suradnji s Endokrinološkim laboratorijem rade: bromokriptinski test, sulpiridski test, TRH test, LHRH test, ITT test, 2-satni-, 3-satni- i 5-satni OGTT test, sandostatinski test, renin bazalno i nakon stimulacije furosemidom, prekonoćna blokada s 1 mg deksametazona, 5-satna deksametazonska infuzija, pokus koncentracije te 2-satni test urina natašte.

Voditeljica Dnevnih bolnica je dr. Davorka Herman Mahečić, specijalist interne medicine, supspecijalist endokrinologije i dijabetologije, a u radu sudjeluje i prim.dr.sc. Velimir Altabas, voditelj Edukacijskog centra i dr. Maja Filipović Grčić. Glavna sestra Dnevnih bolnica je Milena Gabrić bacc.med.techn.