Osnova polikliničkog rada su ambulante. Osim opće endokrinološke ambulante u kojoj sudjeluju svi liječnici Zavoda, postoje ambulante za bolesti nadbubrežne žlijezde, štitnjače, bolesti gonada i neplodnost, metabolizam kalcija, bolesti hipofize, dijabetes i dijabetes u trudnoći. Prvi pregled se uglavnom odvija u okviru opće endokrinološke ambulante, a potom se pacijenti dalje ovisno o njihovoj bolesti, upućuju na kontrolne preglede u jednu od usmjerenih ambulanti. U okviru ambulante za endokrinološke testove rade se brojni funkcionalni endokrinološki testovi, a od ostale dijagnostičke radi se ultrazvuk štitnjače i citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka.

Godišnje se na Poliklinici učini između 22 000 i 24 000 pregleda, preko 5000 ultrazvuka štitnjače, oko 2000 citoloških punkcija pod kontrolom ultrazvuka te oko 1000 različitih jednostavnijih i složenijih endokrinoloških funkcionalnih testova.

 

Voditelj Edukacijskog centra: prim.dr.sc. Velimir Altabas, dr.med, specijalist interne

medicine, supspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Voditeljica Dnevnih bolnica: Davorka Herman Mahečić, dr.med, specijalist interne

medicine, supspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Maja Filipović Grčić, dr.med. specijalist interne medicine,

na supspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije

Specijalizanti:

Ivan Kruljac, dr.med, specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Jelena Marinković Radošević, dr.med, specijalizantica endokrinologije i dijabetologije

Lora Stanka Kirigin, dr.med, specijalizantica endokrinologije i dijabetologije

Mateja Strinović, dr.med, specijalizantica endokrinologije i dijabetologije