Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

Referentni centar Ministarstva zdravlja za oštećenje jetre ksenobioticima.

Na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju se kroz 3 stacionarna odjela s ukupno 41 krevetom, dnevnu bolnicu i poliklinički dio godišnje obradi oko 40.000 bolesnika, uključujući najkompleksniju gastroenterološku problematiku iz područja endoskopije, upalnih bolesti crijeva, pankreatologije i hepatologije. Praćenjem svjetskih trendova posljednjih su godina na Zavodu uvedene brojne nove diferentne tehnike, te spada u svega nekolicinu centara u široj regiji u kojima se izvode napredne tehnike resekcije ranih karcinoma, kompleksnih adenoma i submukoznih tumora probavnog trakta (ESD, FTR), endoskopsko liječenje ahalazije (POEM), endoskopska drenaža i nekrozektomija peripankreatičnih kolekcija, Zenkerova divertikulotomija, kontrastni UZV abdomena (CEUS). Na Zavodu se osim velikog broja gornjih endoskopija (oko 7000 godišnje) i kolonoskopija (2800 godišnje), izvodi i pankreatobilijarna endoskopija najvećih stupnjeva složenosti (550 ERCP-a i 850 EUS/EUS-FNA godišnje), te endoskopija kapsulom i double-balloon enteroskopija. Po zbrinjavanju bolesnika s upalnim bolestima crijeva i poremećajima prehrane (uključujući rješavanje kompleksnih suženja probavnog trakta i komplikacija prehrane putem PEG-a) Zavod je među vodećima u zemlji. Unazad nekoliko godina Dnevne bolnice postaju novi modalitet liječenja s brojnim dijagnostičko terapijskih mogućnosti kroz koju se godišnje obradi preko tisuću bolesnika. Ukupno se unutar Zavoda godišnje napravi gotovo 10 000 specijalističkih pregleda te 7000 ultrazvuka abdomena. Rad Zavoda podrazumijeva i 24-satno dežurstvo za intervencije u bolesnika s krvarenjem iz gastrointestinalnog sustava što omogućuje adekvatno zbrinjavanje akutnih bolesnika. Zavod je poznat po izvrsnom edukacijskom programu, te je vodeći u organizaciji tečajeva iz područja abdominalnog ultrazvuka, upalnih bolesti crijeva, endoskopije, kliničke prehrane, pankreatologije i hepatologije. Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju je nastavna baza Katedre za internu medicinu Medicinskog I Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Klinici se provodi specijalizantski staž iz gastroenterologije i interne medicine, pripravnički staž doktora medicine i medicinskih sestara.

Pročelnik Zavoda: doc.dr.sc. Davor Hrabar, dr. med.
Glavna sestra/tehničar Zavoda: Jure Erceg, bacc.med.techn.

Liječnici specijalisti interne medicine/gastroenterologije i uži specijalisti:
Doc.dr.sc. Neven Baršić, dr.med.
Prim. dr.sc. Alen Bišćanin, dr.med.
Prim. dr.sc. Ivan Budimir, dr.med.
Prim. Zdravko Dorosulić,  dr.med.
Doc.dr.sc. Davor Hrabar, prim. dr.med.
Dominik Kralj, dr.med.
Ivan Lerotić, dr.med.
Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, prim. dr.med.
Doc.dr.sc. Marko Nikolić, prim, dr.med.
Doc.dr.sc. Tajana Pavić, prim. dr.med.
Sanja Stojsavljević Shapeski, dr.med.
Vedran Tomašić, dr.med.
Doc.dr.sc. Lucija Virović Jukić, dr.med.

Specijalizanti
Dean Bakula dr.med.
Nina Blažević dr.med.
Petra Ćaćić dr.med.
Jelena Forgač dr.med.
Doris Ogresta dr.med.
Stipe Pelajić dr.med.
Mario Živković dr.med.

Odjel za hepatologiju

Voditelj odjela: v.d. Doc.dr.sc. Lucija Virović Jukić,dr.med.
Glavna sestra odjela: Ružica Šimunković, bacc.med.tech.

Liječnici specijalisti:
Sanja Stojsavljević Shapeski, dr.med.
Vedran Tomašić, dr. med.

Odjel za upalne bolesti crijeva

Voditelj odjela: Prim.dr.sc. Alen Bišćanin,dr.med.,specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Glavna sestra odjela: v.d. Vujeva Božica, bacc. med.techn.

Liječnici specijalisti:
Prim. Zdravko Dorosulić,. dr.med.,specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije
Dominik Kralj, dr.med.,subspecijalist gastroenterologije i hepatologije

Odjel za intervencijsku gastroenterologiju (dijagnostičko-terapijski)

Voditelj odjela: Doc.dr.sc. Tajana Pavić, prim, dr. med.
Glavna sestra: Božana Škeljo, bacc.med.techn.

Liječnici specijalisti: Doc.dr.sc. Neven Baršić, dr.med.
Ivan Lerotić, dr.med.

Poliknika i dnevna bolnica za gastroenterologiju

Voditelj Poliklinike i Dnevne bolnice: Doc.dr.sc. Marko Nikolić, prim. dr. med,
Glavna sestra Poliklinike i Dnevne bolnice: v.d. Suzana Bolješić, bacc.med.techn.

Ordinacije:
• Opća gastroenterološka ordinacija I i II
• Ordinacija za hepatologiju
• Ordinacija za upalne bolesti crijeva
• Ordinacija za intervencijsku gastroenterologiju
• Ordinacija za pankreato-bilijarne bolesti
• Ordinacija za kliničku prehranu
• Ordinacija za gornju endoskopiju I i II
• Ordinacija za donju endoskopiju I i II
• Savjetovalište za gastroenterološke bolesnike
• Ordinacija za gastroenterološki UZV
• Ordinacija za endoskopsku video kapsulu
• Ordinacija za funkcionalno dijagnostičke testove
• Ordinacija za ERCP
• Ordinacija za hitnu endoskopiju i hitni ERCP
• Ordinacija za EUS

Centralno naručivanje pacijenata

Lokacija Vinogradska
Tel: 01 37 87 593; 01 37 87 958
Fax: 01 37 87 792
E-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

• U KBC Sestre milosrdnice moguće je naručiti se osobno, telefaksom i e-mailom.
• Prilikom naručivanja telefaksom ili e-mailom potrebno je poslati uputnice, povijest bolesti i broj telefona za kontakt.
• Telefonske informacije dostupne su od 12 do 14 sati.

Da biste se mogli naručiti potrebno je poslati mailom ili telefaksom kopiju uputnice, stare povijesti bolesti i broj telefona za kontakt. Povratnu informaciju za termin narudžbe možete očekivati za 5 dana.