Zavod za intenzivnu medicinu

Pročelnik Zavoda: prof.dr.sc. Željko Vučičević, dr.med.

Glavna sestra  : Milena Fiket, dipl. med.techn.

Liječnici specijalisti:

dr. Vesna Vucelić, dr. med.

dr. Branka Vuković, dr. med.

 

Dijagnostičko terapijski odjel za intoksikacije povezano s intenzivnom jedinicom

Voditelj odjela: prof.dr.sc. Vesna Degoricija, dr. med.

Specijalizanti: dr. Petar Gezman, dr. med.

                             dr. Moćan Turalija Dora, dr. med.