Raspored specijalističkih ambulanti

Zbog epidemije COVID 19 specijalističke ambulante trenutno rade izmijenjenim rasporedom isključivo uz prethodnu telefonsku narudžbu. Termini pregleda koji su zakazani prije epidemije su otkazani. Novi termini bolesnicima biti će javljeni telefonski. Molimo sve bolesnike koji dolaze na pregled da se pridržavaju higijenskih i epidemioloških mjera.