Baze/pretraživači

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu

-pristup bazama podataka za istraživačku i akademsku zajednicu

EBSCO Discovery Service objedinjena pretraga svih baza podataka u pretplati akademske i znanstvene zajednice u RH (nacionalna licenca, licenca za pojedino sveučilište)

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

  • je baza koja pokriva područje medicine i zdravstva te se sastoji od osam EBM izvora: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Methodology Register (CMR). EBMR sadrži recenzije članaka, osvrte na aktualne teme u medicini i zdravstvu te pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima, uključujući integraciju s bibliografskom bazom podataka Medline.
  • Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

Web of Science (WOS)

– platforma Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters) preko koje su dostupne indeksne i citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti, kao npr. Current Contents Connect, WOS Core Collection (SCIE, SSCI, AHCI, itd.). Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati Web of Science/WOS)

Scopus

– Elsevierova baza podataka koja nudi pristup za oko 27 000 000 sažetaka, 230 000 000 citata i 200 000 000 web stranica. Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati Scopus)

 

EBSCOHost 

–  platforma preko koje su dostupne sve EBSCO baze podataka. Obuhvaćaju niz bibliografskih baza, kao i brojne baze s cjelovitim tekstom radova iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva. Pristup kroz Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu (u abecednom popisu odabrati EBSCOHost)

 

UpToDate 

– baza kliničkih smjernica UpToDate. U organizaciji Knjižnice KBC Sestre milosrdnice ugovorena je višegodišnja pretplata od 1.10.2015. Pristup u bazu sa svih umreženih računala u KBC Sestre milosrdnice (sve lokacije).

 

PubMed/MEDLINE

– slobodno dostupni MEDLINE, najpoznatija medicinska baza podataka s bibliografskim informacijama o literaturi s područja bioznanosti, koju razvija National Center for Biotechnology Information (NCBI) pri National Library of Medicine (NLM), Bethesda, SAD

 

Google Scholar 

– slobodno dostupna znanstvena tražilica

Medscape 

– tražilica biomedicinskih podataka (uz besplatnu registraciju)