Repozitorij KBCSM

Digitalni repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika.

U Repozitorij se mogu pohranjivati znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, poglavlja u knjigama, knjige, zbornici radova, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa uz uvjet poštivanja autorskih i licencnih prava.

Za sve informacije o mogućnosti pohranjivanja radova obratite se u Središnju knjižnicu KBC Sestre milosrdnice.

Kontakt:

gordana.ramljak@kbcsm.hr

antonija.brodarec@kbcsm.hr