Indeksiranost i citiranost radova

Popis hrvatskih biomedicinskih časopisa, koji su uvršteni u indeksne i citatne baze relevantne za izbor u znanstvena zvanja u RH, dostupan je na   Indeksirani hrvatski časopisi u 2019.

PPT-prezentacija o indeksnim i citatnim bazama relevantnim za stručni i znanstveni rad u biomedicini Indeksne i citatne baze u biomedicini 2018

Za sve informacije i potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova/časopisa te o ostalim bibliometrijskim pokazateljima obratite se voditeljici Središnje knjižnice:

Gordana Ramljak, prof.,viši knjiž.

gordana.ramljak@kbcsm.hr

Tel. 01/ 37 87 173    Mob. 091/620 45 95 (kratki 5995)

Upute za citiranje literature u biomedicini – Vancouverska pravila prema pravilima International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE), koja su s primjerima dostupna na portalu National Library of Medicine i koja se redovito ažuriraju .