Kontakti i radno vrijeme

Voditeljica: Gordana Ramljak, prof.,viši knjiž.

gordana.ramljak@kbcsm.hr

Tel. 01/ 37 87 173    Mob. 091/620 45 95 (kratki 5995)

U skladu s mjerama suzbijanja bolesti COVID-19, molimo korisnike da za upite/zahtjeve koriste e-poštu ili telefon. Detaljne obavijesti pogledajte ovdje 

Kontakti i radno vrijeme po lokacijama:

1. Središnja knjižnica KBCSM – lokacija Vinogradska 29

radno vrijeme za korisnike:   pon-pet   8.30 -15.30

Tel. 01/ 37 87 173     Faks: 01/ 37 69 077

Gordana Ramljak, prof., viši knjižničar         gordana.ramljak@kbcsm.hr

Antonija Brodarec, dipl.knjiž, mag.sociol.   antonija.brodarec@kbcsm.hr

Sanja Smole                                                         sanja.smole@kbcsm.hr

2. Knjižnica KBCSM – lokacija Draškovićeva  19

radno vrijeme za korisnike:  utorak,  četvrtak  i  petak   8 – 15.30

 Tel. 01/ 46 97 173

Gordana Ramljak, prof., viši knjiž.            gordana.ramljak@kbcsm.hr

Antonija Brodarec, dipl.knjiž., mag.sociol.   antonija.brodarec@kbcsm.hr

3. Knjižnica KBCSM – lokacija Ilica  197

radno vrijeme za korisnike:         pon-uto  i   čet-pet  8.30 – 15.30

    Tel. 01/ 37 83 522

Anica Vrdoljak                anica.vrdoljak@kbcsm.hr