Knjižnica KBCSM – Ilica 197

Knjižnica KBCSM u Ilici 197  djeluje kao ogranak Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice od srpnja 2010. kada su Uredbom Vlade RH Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice pripojene bolničke ustanove Klinika za tumore Zagreb u Ilici 197  i Klinika za traumatologiju Zagreb u Draškovićevoj 19.

Knjižnica KBCSM  u Ilici 197 osnovana je 1969.godine u Klinici za tumore Zagreb i od tada do danas sakuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na uporabu publikacije iz područja onkologije i drugih biomedicinskih struka (kirurgije, anestezije, otorinolaringologije, radiologije, interne medicine, radioterapije, itd.). Fond broji oko 3.400 svezaka monografskih publikacija te oko 14.000 svezaka časopisa (112 naslova, od toga 24 domaća i 88 strana biomedicinska časopisa).

Za klasifikaciju knjižne građe koristi se Klasifikacija Nacionalne medicinske knjižnice u SAD-u (NLM Classification), a za predmetnu obradu koriste se predmetnice i potpredmetnice tezaurusa MeSH (Medical Subject Headings). Klasični i računalni katalog knjižnične građe koristi se do 2012. godine kada se za potrebe Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice i njezinog ogranka u Ilici 197 proširuje licenca za knjižnični program MetelWin te instalira  online-katalog dostupan na Katalog Ilica

Knjižnica KBCSM – Ilica 197