Središnja knjižnica u Vinogradskoj 29

Središnja knjižnica KBC Sestre milosrdnice 

u sjedištu KBC Sestre milosrdnice u Vinogradskoj 29  osnovana je 1952. godine, a od srpnja 2010. ima dva ogranka na lokacijama KBC Sestre milosrdnice u Draškovićevoj 19 i Ilici 197. Od tada pa do danas prikupljen je bogat fond iz svih područja kliničke medicine te specijalizirani fondovi s područja ortopedije i traumatologije u Knjižnici KBCSM – lokacija Draškovićeva te onkologije u Knjižnici KBCSM  – lokacija Ilica.

Središnja knjižnica KBCSM - Vinogradska 29

Središnja knjižnica KBCSM – Vinogradska 29

Fond Središnje knjižnice u Vinogradskoj 29 broji oko 9.000 knjiga i oko 104.000 svezaka časopisa.

Za klasifikaciju knjižne građe koristi se Klasifikacija Nacionalne medicinske knjižnice u SAD-u (NLM Classification), a za predmetnu obradu koriste se predmetnice i potpredmetnice tezaurusa MeSH (Medical Subject Headings).

Klasični katalog knjiga i časopisa Središnje knjižnice KBCSM u Vinogradskoj 29  sadrži podatke o građi nabavljenoj do 1990.godine. Računalni katalog na ovoj lokaciji obuhvaća veći dio knjiga i časopisa nabavljenih u razdoblju od 1991. do zaključno 2003. godine,  dok su u razdoblju od 2004. do danas upisivani podaci za manji dio knjiga.

Mrežni knjižnični program MetelWin nabavljen je u drugoj polovici 2012.godine kada započinje unos zapisa u online-katalog za tekuću nabavu knjiga i časopisa. Za knjižničnu građu koja je nabavljena u razdoblju od 2004. do 2011. godine zapisi u online-katalog unose se retrogradno tek nakon što je u ožujku 2013. dovršena revizija knjižničnog fonda u prostoru i spremištima Središnje knjižnice u Vinogradskoj 29. Online-katalog je dostupan na –   Katalog Vinogradska

 

 

 

Čitaonica Središnje knjižnice

Radna soba osoblja Središnje knjižnice