UpToDate

Baza kliničkih smjernica UpToDate  – pretplata

U organizaciji Središnje knjižnice KBC Sestre milosrdnice ugovorena je višegodišnja pretplata na bazu kliničkih smjernica UpToDate. Pristup u bazu sa svih umreženih računala u KBC Sestre milosrdnice (sve lokacije) omogućen je od 1. listopada 2015. – 30.rujna 2020. godine.

Pristup u bazu reguliran je validacijom IP adresa, tako da nisu potrebni korisnička imena i lozinke.

Za sve ostale informacije obratite se u Knjižnicu KBCSM osobno, telefonom ili e-mailom.